සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල් වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා තමාගේ අතේ තුවාල දමා ඇති බව දකිනවා.ඔහු වෙත පැමිණෙන ශිවාගේ යහළුවා එය දැක තමා එය මුදලාලි හට පවසන බවත් දර පලන දේ ශිවාට හරියන්නේ නැති බව පවසනවා.රාත්‍රියේදි බාබු හා කැතරින් කතා කරමින් සිටිනවා.තමා දෙස කැතරින් බලාසිටින අයුරු දකින බාබු ඇයඑසේ බලා සිටින්නේ ඇය දැයි කියලා හිතනවා.කිසිදාවක් නැතුව බාබු ගැන ඇයට ඉරිසියාවක් හිතු බවත් අම්මා හා තාත්තාගේ ආදරය ලබන්න වාසනාවන්ත විය යුතු බවත් කැතරින් පවසනවා.කැතරින් හට මේ ලෝකේ කවුරු නැතත් තමා සිටින බව බාබු පවසනවා.තමාට ශිවා මතක් වන බව බාබු පවසනවා.කුඩා කාලය මතක් කරමින් බාබු හා කැතරින් හඬනවා.ශිවා රාත්‍රියේ නිවසට පැමිණෙන්නේ සත්‍යා හට තෝසේද රැගෙනයි.

ශිවා වෙත පැමිණෙන සාවිත්‍රි එය තමාට ගෙනාවාද කියා විමසනවා.තමා එය සත්‍යා හට ගෙනා බව ශිවා පැවසු විට සත්‍යා හට අසනීප බව සාවිත්‍රි පවසනවා.කාමරයට දුව යන ශිවා සත්‍යා වෙත පැමිණෙනවා.තමාට කුමක් සිදුවීද කියා සත්‍යාගෙන් විමසනවා.ශිවාගේ නිවසට වී කැතරින් හා මාකස් රාත්‍රි කෑම ගනිමින් සිටිනවා.නිවස තුල සිටින රෙකා ශිවා ගේ හා පුංචිගේ පින්තුරයක් රැගෙන මෙහි සිටින්නේ කවුරුන්දැයි කියා විමසනවා.එහි සිටින්නේ පුංචි බව මාකස් පැවසුවත් වැඩි විස්තරයක් නොපවසන ලෙස කැතරින් ඔහුට ඉඟි කරනවා.මේ අතර ශිවා සත්‍යා ළඟට වී සිටිනවා.එහිදි සත්‍යා ශිවාගේ අතේ තුවාල දැක තමා නිසා ශිවා දුක් විදින බව සත්‍යා පවසා හඬනවා.ජුඩ් හට ඇමතුමක් ගන්නා රෙකා සත්‍යා හා ශිවා සිටිනවා ඇත්තේ පුංචි ළඟ බවත් ඇය සිටින්නේ යාපනේ බවත් පවසනවා.මේ අතර ජේරාජ් හා වීරවර්ණද යාපනයෙන් මාකස් විවාහ වු බවත් යාපනයේ සත්‍යා හා ශිවා සිටින බවත් සැක කර ඉක්මනින් යාපනයට යන ලෙස වීරවර්ණ ජේරාජ් හට පවසනවා.තුවක්කුවක් ජේරාජ් හට දී පණපිටින් සිටිය යුත්තේ සුදු මැණිකේ පමණක් බව පවසනවා.ජේරාජ් ජුඩ් හට ඇමතුමක් ගෙන යාපනය යාමට සුදානම් වන බව පවසනවා.පසුදින වැඩට යාමට ශිවා පිටත් වනවා.සත්‍යා හා ශිවා කතා කරමින් සිටින තැනට සාවිත්‍රි පැමිණෙනවා.තමා කෑමක් සෑදු බවත් පවසා ඇය එය ශිවා හට දෙනවා.පසුදින ජුඩ් යාපනය යාමට සුදානම් වනවා.ඔහු වෙතපැමිණෙන අම්මා ඔහු යන්නේ කොහේද කියා විමසනවා.තමා යන්නේ සුදුමැණිකේ එක්කගෙන ඒමට යන බව පවසනවා.යෙනුකි හා යහළුවන් වෙත පැමිණෙන ජුඩ් යෙනුකි සමඟ කතා කරනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *