සරනිගෙන් පලි ගන්නා නැන්දම්මා

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නිවසට රුවිනි ඇවිත් ඇති බව බන්ටිගේ තාත්තා බන්ටි…

සුභද්‍රා ඇගේ සැකය ගැන විරාජ්ට පවසයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ…

පිය සෙනෙහස

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය හිරු නාලිකාවේ විකාශය වේ.වීරවර්ණගේ නිවසට පොලිසිය පැමිනෙනවා.පොලිසිය ඉදිරියට පැමිනෙන මේරි ගෙන් පොලිසිය වීරවර්ණ ගැන විමසනවා.මහත්තයා…

අනුහස් බීලා ඇවිත් පවනි සමඟින් අක්ෂා ගැන කතා කරයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ උදේනිගේ නිවසට අක්ෂාගේ…

වේදිකාවේදී කාව්‍යා නිසා ලැජ්ජවට පත් වු වින්ඩි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. මේ වේලාවේ රයිසින් ස්ටාර්ස්…

අමාරුවේ වැටෙන බන්ටි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නානායක්කාර සිකුරාව බලා නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහු හට තමා ලෙඩෙක්…

විශාකා සහ අභිමන් පුජාව බලන්න මානසික රෝහලට යය

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ…

රෙහාන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන රුවිනි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුක්ෂානා රුවිනි හට ඇමතුමක් ගෙන රෙහාන් හා සරනි…

අනුහස් ඩොක්ටර්ව හමවුන්නට තනිව පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අක්ෂා නැතිව ඩොක්ටර්ව…