ජාලිය සනීපවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් සිත් දිනාගනිමින් මෙසේ ගලා යනවා.දුනුමෑව පාසලට අළුතින් ආ පිරිමි ළමයා සමඟ හංසි…

නැති වූ බෝලය හමුවේවිද

සතියේ දිනවල රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ මෙසේයි.පාසලේ සියලු ළමුන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සාහිත්‍ය සංගමය සියලු දෙනා…

ළමුන්ගේ පාසල් සමිතිය

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ සියලු ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගනිමිනි.දරුවන් ලැබු ජයග්‍රහණය ගැන පාසලේ…

ජාලිය හට නැවත කැඩෙට් පුහුණුව අහිමිවේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වෙනවා.තඩි හා යමුනා ටීච සිටින තැනට පැමිණෙන සාරංග විහිළු කරනවා.එයට කෝප වන…

තරඟයට සුදානම් වන කණ්ඩායම

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල විකාශය වන්නේ මෙලෙසයි.උදෑසන අවිදි වී නිවසින් පිටවීමට හදන සාරංග හට තාත්තා නිවසින්…

පාසලේ කළා උළෙල

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.බුල්ටෝ හමුවන හංසි තමා හට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය දැනගත් අයියා බැන වදිනවා.ඉන්පසු අයියා පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හමුවීමට ගිය…

චලෝ කණ්ඩායමෙන් අයින් වේවිද

සතියේ දින පහේම ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.තරඟය ජයග්‍රහණය කල පසු පසුදින පාසල් යන අතරමඟ චලෝ…

ජයග්‍රාහී අවසානය කෙසේ අවාසනාවකට පෙරලේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.මෙම කතාව සියලු ලොකු පොඩි දෙනා බලන ටෙලි නාට්‍යකි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට…

නිශ්ශංක සර්ගේ වැඩ තහනම් වේවිද

මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව අවසන්..රෝහලේ නතරකර සිටි චලෝ පුර්ණ සමඟ බස් රථයේ නැග නිවසට පැමිණෙනවා.එහිදි…

චලෝ හට තරඟයට ඒමට නොහැකි වේවිද

ස්වර්ණවාහිනි ටෙලි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් අතර ජනප්‍රිය නට්‍යකි.තරඟය සඳහා සුදානම් වන ගැහැණු ළමුන් තරඟටය උවමනා ඡායාරූප ගනිමින් ගන්නවා.පසුදින නිශ්ශංක සර් කණ්ඩායමේ…