මේඝාගේ හා උවිඳුගේ ආදරය ජයගනී

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නසිරා දේශිත හමුවීමට යනවා.ඇය යන මගට පැමිණෙන දේශිත…

සුසිල් හමුවීමට ආ මහේන්ද්‍ර

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනගනිමින් පසුගිය දින කීපයේ සිදු වුදේ…

දේවානිගේ පැහැරගැනීමට සුසිල් හසුවෙිව්ද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා ගියා.රාත්‍රියේදි දේවානි උවිඳු හට ඇමතුමක් ගන්නවා.දෙදෙනා කතා කර…

උවිදු හා දේවානිගේ පටන්ගත් ආදරය

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් සිත් දිනාගත් ටෙලි නාට්‍යකි.එය මෙසේ ගලා යනවා.කෝපයෙන් එෂාන් වෙත…

කුරුළු සහ අභිමන් අතර අදිත්‍ය යළි එයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.නිර්වාන් සහ මහීමා…

ඉරෝෂ් හට ආරණ්‍යාගේ දෙමාපියන් කැමතිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල තරුණ තරුණියන් හා සියලු දෙනා අතර ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.පසුගිය දිනකීපයේ…

චාමරි හට රාදික කුමක් කරාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය දිනවල මෙසේ ගලාගෙන ගියා.ෂෙරිල් හා සුසිල් රාදික ලීසා හට විවාහ කර දීමට සුදානම්…

දේවානි උවිඳුගේ යෝජනාවට කැමති වේවිද

සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.මහේන්ද්‍ර හමුවීමට එන ගිම්හානි සුසිල් සර් හට ඇප ලැබු බවත් ෆැක්ටරියට ඇවිත්…

උවිඳුගේ හිතේ මේඝා ගැන ආදරයක් ඇතිවේවිද

සතියේ දිනවල සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මිනිදුලිගේ දෙමව්පියන් බාප්පාගෙන් හසන්තගේ විස්තර ගැන විමසනවා.ඉන්පසු හසන්තගේ පොඩි…

මේඝාගේ මව සඟවා සිටින්නේ ඉරෝෂ්ගේ මව බව දැනගනීවිද

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලාගෙන යනවා.රයන් හමුවන රාදික චමරි හට ලංවෙන ලෙස පවසනවා.ඉන්පසු උවිදු ගැන විස්තර…