නොෂිකා දරුවාව රැගෙන යයිද?

සතියේ දින පහේම අයිටීඑන්  නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 7.30ට විකාශනය වන ජානු ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. මේ වේලාවේ…

සහස් අල්පොන්සුව හමුවෙයිද?

සතියේ දින පහේම අයිටීඑන්  නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 7.30ට විකාශනය වන ජානු ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ නව…

නිත්‍යා අම්මා කෙනෙක් වෙයිද?

සතියේ දින පහේම අයිටීඑන්  නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 7.30ට විකාශනය වන ජානු ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ සහස්…

දේශිත හට මේඝා කැමතිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි. 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රාදික හමුවන ලීසා රාදිකගේ කණ්ඩායමෙන් චාමරිව අයින් කරන ලෙස…

නසීරා හට දේශිතගේ මව කැමතිවේවිද

සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාමත් ජනප්‍රිය ටෙලි කතාවක්.සතියේ දින පහෙම රේස් සියත නාලිකාවේ විකාශය වනවා.දේශිත නසිරාව බොරු කියමින් අම්මා…

අජිත්ගේ වෙස්මාරුව

සියලු දෙනාගේ ආදරය දිනාගත් කොළඹ ඉතාලිය ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් ප්‍රතිචාර මැද ඉතා ජනප්‍රියත්වයේ පවතිමින් ගයා යන කතාවකි.ආශාගේ නිවසට පැමිණ ආශා ඝාතනය කරන අජිත්…

ආශා සුලලිත හට කුමක් කරාවිද

ITN නාලිකාවේ විකාශය වන කොළඹ ඉතාලිය ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින පහෙම විකාශය වේ.අජිත් හට ඇමතුමක් දෙන කුමාර තමන්ගේ බෝඩිමට පොලිසියෙන් ආ බවත් ඔවුන් දැන් බෝඩිමේ…

ආශාගේ මීළඟ උපාය කුමක් වෙිවිද

ITN නාලිකාවේ විකාශය වන කොළඹ ඉතාලිය ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාම ජනප්‍රියත්වයේ පවතින ටෙලි නාට්‍යකි.ආශාගේ කුඩු දමා ආ පෙට්ටිය රංජි විසින් සොරකම් කරනවා.නිවසට ගෙනැවිත් බලන…

චන්දන හා සුලලිත පොලිසියට හසුවේවිද

ITN නාලිකාවේ මේ දින වල කාගේත් අතර ජනප්‍රිය කොළඹ ඉතාලිය ටෙලිනාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.මේ අතර චන්දනගේ කීමට අයෙක් හට වෙඩි තියනවා.මේ…