සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.හන්ඩේ ක්ලබ් එකේ සිටින බව විරාත් හට අයෙක් ඇමතුමක් ගෙන පවසනවා.විරාත් එතැනට ගොස් හන්ඩේව රැගෙන තම නිවසට පැමිණෙනවා.පසුදින අවදි වන රුමා ගෙන් තාත්තා සිදු වූ දේ විමසනවා.රුමා හට කැම්පස් යාමට උවමනානම් යා හැක්කේ අයියා සමඟ පමණක් බව තාත්තා පවසනවා.හන්ඩේ අවදි වී විරාත්ගෙන් කුරායි තමාට එසේ කලේ ඇයි දැයි විමසනවා.කිසිවක් හන්ඩේ හට විරාත් නොපවසා සිටිනවා.දෙදෙනාම නිවසින් පිටව යන අවස්ථාවේ රුමා හා අයියා හට ඔවුන් දෙදෙනාව මුණ ගැසෙනවා.ජාන්සු කැම්පස් යාමට සුදානම් වනවා.තමාට කලින් දුන් බෙහෙත් උවමනා බව ජාන්සු සෙනාම් හට පවසනවා.කුරායිද කැම්පස් යාමට සුදානම් වීමට අවදි වනවා.ඔහුට ගුල්සුම් කෑම සාදා තිබුණද ඔහු හට කෑම කෑමට නොහැකි බව පවසා කුරායි එතැනින් පිටව යනවා.කැම්පස් එකට යන මෙහෙමට් හට ලෙවෙට්වද මුණ ගැසෙනවා.

කැම්පස් එක ඇතුලත ඇය විරාත් සමඟ කතා කරනවාද කියා බලන ලෙස මෙහෙමට් ලෙවෙට් හට පවසනවා.නමුත් එය තමාගේ වැඩක් නොවන බවත් එය තමා නොකරන බවත් ලෙවෙට් පවසනවා.විරාත් රුමාව මුණ ගැසීමට පාඩම් කාමරයට පැමිණෙනවා.එහිදි කුමන දෙයක් සිදු වූවත් තමා රුමා සමඟ සිටින බව විරාත් පවසනවා.වෙළඳසැල් වෙත යන සෙනාම් ජාන්සු හට දීමට විටමින් එකක් ගන්නවා.රුමා ලෙවෙට් සර්ගේ පංතියට පැමිණෙනවා.ඇයව දකින ලෙවෙට් තමාගේ පාඩම් වලට සහභාගි වු එක හොඳ බවත් මඟහැරුණු පාඩම් නැවත තමා රුමාට කියා දෙන බවත් පවසනවා.මෙහෙමට් නැවත නිවසටපැමිණෙමින් සිටිනවා.ඒ එන අතරතුර ලෙවෙට්ගේ මව තම රියදුරා නැතිව ගමනක් යාමට සුදානමින් සිටිනවා.එය අසා සිටින මෙහෙමට් තමා හට ඇය සමඟ ඒමට හැකි බව පවසනවා.ඉන්පසු ඇය එයට කැමති බව පවසා මෙහෙමට් හා ඒ ගමන යාමට කැමති වනවා.හන්ඩේ කැම්පස් එකට වී තනිව කුරායි ගැන කල්පනා කරමින් සිටිනවා.හන්ඩේ වෙත පැමිණෙන විරාත් ඇයට කතා කරනවා.විරාත්ව වැළඳගන්නා හන්ඩේ තමාට කුරායි නැති වු බව පවසනවා.මේ අතර හන්ඩේ කුරායිගේ නිවසටපැමිණෙනවා.ඇය දොර සීනුව නාද කරල පසු ගුල්සුම් ගොස් දොර විවෘත කරනවා.නිවසට පැමිණෙන හන්ඩේ ගුල්සුම් හට බැන තමා කුරායිගෙන් ඈත් නොවන බවත් කුරායි හට කිසි දිනක ගුල්සුම් හට ආදරයකිරීමට ඇය ඉඩ නොදෙන බවත් පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *