මාලන් හට සරා උදව් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.සරා තමා සමඟ කතා නොකරනදේට හේතුව දැනගැනීමට පාඨලී වාඩියට…

අවන්ත ආනන්දව හමුවන්නට ඔහුගේ නිවසට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.. පසුගිය දා සිදුවුණ ප්‍රශ්නය…

සරා බැලීමට ආ පාඨලී

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය දිනවල මෙසේ ගලා ගියා.රසිකා සොයා ජයන්ත නැවත පැමිණෙනවා.ඔහු දකින රසිකා නැවත ඔහුට යන…

අගස්තිගේ අලුත් පෙම්වතිය කවුද

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.. පසුදින උදෑසන ඊෂා විශාල්ව…

විරාත් රුමාගේ ආදරයට තවත් බාධාවක්

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මෙසේ පසුගිය දින වල මෙසේ ගලා ගියා.කෝපයෙන් නිවසට පැමිණෙන සේරා සමඟ රුමා කතා කිරීමට…

සාප් සහ සිරින් එකට සිටිනා පින්තුර බහාර් දකි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේසාප්ව…

ඉරෝෂ් හට ආරණ්‍යාගේ දෙමාපියන් කැමතිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල තරුණ තරුණියන් හා සියලු දෙනා අතර ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.පසුගිය දිනකීපයේ…

අනුලාව සුභද්‍රා ඇගේ නිවසින් පන්නා දමයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ කොත්මලේට…

ආනන්ද දෙව්මිගේ සහ අවන්තගේ විවාහය යළිත් කල් යවයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.දෙව්මිගේ සහ අවන්තගේ විවාහයේ නැකත්…

සත්‍යා හට ශිවාට උදව්කිරීමට හැකිවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.තමා සමඟ තරහා වී සිටින යෙනුකිව යහළුකරවා ගැනීමට සත්‍යා…