මන්ත්‍රීතුමා මන්දාකිණි හමුවීමට පොර්ක් වීදියට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8.30 ට ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුළින් විකාශනය වන පොර්ක් වීදිය ටෙලි නාට්‍යය මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රියයි. ඉතින් ඔන්න මේ වෙද්දි…

මන්දාකිණිත් වෙළදාම් කරන්න පොර්ක් වීදියට ඒයිද?

ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30 ට විකාශනය කෙරෙන පොර්ක් වීදිය කියන ටෙලි නාට්‍යය කාගෙත් ප්‍රතිචාර මැද ඉතාමත් හොඳින් ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේ කතාවේ හැටියට දෙව්…

කාගෙත් ආදරය දිනා ගත් පොර්ක් වීදිය

ස්වාධීන රූපවාහිනී නාලිකාවේ සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8. 30 ට විකාශනය වන පොර්ක් වීදිය ටෙලිනාට්‍ය මේ වෙද්දි ගොඩක් අය අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යයක් බවට පත්…