රෙහාන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන රුවිනි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුක්ෂානා රුවිනි හට ඇමතුමක් ගෙන රෙහාන් හා සරනි…

ආදිගේ මුදල් වෙල්මා රතු මහත්තයාගෙන් සොරකම් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 7.30ට විකාශය වන වලවේට්වුවා ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් සිත් දිනාගත් ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වේ.ආදි හා ගාමා අතර මේ දින වල යම් හිත්…

ගාමා හා ආදිගේ කුකුල් පොරය

මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ වලවෙට්ටුවා ටෙලි නාට්‍ය ප්‍රෙක්ෂක ආදරය සමඟ ගලාගෙන යනවා.රතු මහත්තයාගේ නිවසට ධර්මේ පැමිණෙනවා.ඉන්පසු තෝන් වලට දුන් මුදල් තමාට අවශ්‍ය බව කියනවා.ඉන්පසු…

වලවෙට්ටුවා ඊළඟට මොකද වෙන්නෙ

මේ දිනවල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන වලවෙට්ටුවා ටෙලිනාට්‍ය චමින්ද ගුණතිලක මහතාගේ නිෂ්පාදනයෙන් සහ අළුත්වීදියගේ රනිල් කුලසිංහ මහතාගෙ අධ්‍යක්ෂණයෙන් නිර්මාණය වූවකි.මෙහි ප්‍රධාන චරිතය ලෙස ටීනා රංගනයෙන්…