ගුසේ යහළුවන්ට චූටි දුව බැලිමට දේවිද

මේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වන මුතු අහුර ටෙලි නාට්‍ය මේ ගෙවෙන්නේ අවසාන කොටස් කිහිපයයි.මේ දින වල ප්‍රේක්ෂක හදවත් පාරමින් ගලාගෙන යනවා.ඉතාම අසාද්‍ය තත්වයේ…

සොංගුල්හට නැවත සිහිය ඒවිද

මේ දින වල අවසාන කොටස් කිහිපය විකාශය වන මුතු අහුර ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් සිත් කණගාටුකරමින් ගලාගෙන යනවා.දැරියන් ඔවුන් කල වැරැද්දට දඩුවම් විදිමට ලැස්ති වෙමින් සිටිනවා.පසු…

අලි එව්ලිල්ව බේරා ගනීවිද

පසුගිය දින කීපයෙදි මුතු අහුර ටෙලි නාට්‍ය ගලා ගියේ මෙසේයි.මෙම මුතු අහුර සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.ගැහැණුළමුන් වැටීඇති ප්‍රශ්ණයෙන් බේරිමට විවිධ දේ කර…

නෙරිමන් මැඩම් සර්කන් හට සියලු දේ කියාවිද

මේ දින වල දෙරණ නාලිකාවේ විකශය වන මුතු අහුර ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි කතාවකි.මෙය රාත්‍රි 9.00ට සෑම සතියේ දිනකම විකාශය වනවා.මෙය තුර්කි කතාවක් උවද ප්‍රෙක්ෂයන් අතර…

සියලු දෙනා සර්කන්ගේ තාත්තා හොයනවා

මේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට  විකාශය වන මුතු අහුර ටෙලි නාට්‍ය පසුගිය සතියේ ගලාගෙන ගියේ මෙසේයි.කදර් අතින් බිමට වැටෙන යාවුස් සහ යහළුවන් ඉන්න තැනට නසාන්…

කදර් හට හිරේට යාමට සිදු වේවිද

මේ දින වල දෙරණ නාලිකාවේ විකාශය වන මුතු අහුර ටෙලි නාට්‍ය මේ වෙද්දි ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනාගෙන අවසන්..මෙය තුර්කි කතාවකි.මෙම කතාව ළමා නිවාසෙක තමන්ගේ දෙමව්පියන් නොමැතිව…

කදර්ගේ නිවස උකස් වෙලා -මුතු අහුර

මෙය තුර්කි කතාවකි.මෙම කතාව ළමා නිවාසෙක තමන්ගේ දෙමව්පියන් නොමැතිව ජීවත් වෙන ගැහැණු ළමුන් පස්දෙනෙකුගේ කතාවකි.ඔවුන් සොංගුල්,කදර්,සිම්රේ,එව්ලිල්,මෙරාල් වෙයි.මොවුන් පස් දෙනා විවිධාකාර විදිහට මෙම ළමා නිවාසයට පැමිණ…