සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.එපාට්මන්ට් එකේ බිල් එක දීමට විරාත් වෙත රුමා යනවා.ලෙවෙට් සර් හොඳින් ඇති බව රුමා ඔහුට පවසනවා.තමාට ඒ දේවල් වලින් වැඩක් නැති බව විරාත් පවසනවා.ඔවුන්ගේ කතාව ජාන්සු පහලට වී අසා සිටිනවා.පසුදින රුමා ලෙවෙට් සර් බැලීමට රෝහලට යනවා.මේ අතර මෙහෙමට් හා සෙහෙර් විවාහටයට උවමනා දේවල් බැලීමට යනවා.හදිසියේම මෙහෙමට් හට විරාත්ගෙන් ඇමතුමක් එනවා.තමාව හිල්ස් එකේ හමුවන ලෙස පවසා .ඉන්පසු සෙහෙර්ටද නොකියා මෙහෙමට් හොරෙන්ම එයට යාමට සුදානම් වනවා.මෙහෙමට් ගැන සැක හිතන සෙහෙර් ඔහු පසු පස යනවා.විරාත් එහි සිට පැමිණෙන අයුරු සෙහෙර් බලා සිටිනවා.කෙසේ හෝ තමාගේ ණය මුදල ඉක්මන්නි ගෙවා නිම කරන ලෙස මෙහෙමට් හට විරාත් පවසනවා.මේ අතර රුමා කුණු දැමීමට යන අයුරු විරාත් පසෙකට වී බලා සිටිනවා.

 

පසුදින රුමා කැම්පස් යාමට සුදානම් වනවා.මේ අතර හල්දුල් හට එවා තිබු සනම්ගේ හා ලෙවෙට්ගේ ඡායාරූප ඔහු බලමින් සිටිනවා.මේ අතර විරාත්ගේ නිවසට පැමිණෙන රුමාගේ අම්මා තමා විරාත්ගේ නිවසේ වැඩ කිරීමට කැමති බව පවසනවා.ඉන්පසු ඇය එහි වැඩ කරනවා.එහිදි ඇයට හමුවී විරාත් ගේ හා රුමාගේ පින්තූරයක් හමු වනවා.එය තමා විසික් කිරීමට සිටි බව විරාත් පවසනවා.රුමාගේ බොරු වලට අම්මා සම්බන්ධ වූයේ ඇයි දැයි,බොරු කර තමාගේ සල්ලි ගැනිමට ද ඔවුන් හට උවමනා කලේ බව පවසා විරාත් සේරා හට බැන වදිනවා.නමුත් සේරා කිසිවක් නොපවසා බලා සිටිනවා.මේ අතර සේරා විරාත්ගේ නිවසේ සිට එන අයුරු රුමා දකිනවා.කෝපයෙන් රුමා නිවසට පැමිණ විරාත්ගේ නිවසේ දොර වසා ගන්නවා.ඇයගේ වැරදි වලට පවුලේ අය සම්බන්ධ නැති බව රුමා පවසනවා.නමුත් කිසිවක් විරාත් පිළිගැනීමට සුදානම් වන්නේ නැහැ.රුමා විසික් කල විරාත්ගේ නිවසේ යතුර ජාන්සු රැගෙන පැමිණෙනවා.විරාත් නැවතත් කැම්පස් එකට යනවා .එහිදි ඔහු රුමා සමඟ ගත කල සියලු ම මතකයන් නැවතත් මතක් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *