සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශ වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනාප්‍රිය තුර්කි නාට්‍යකි.රාත්‍රියේදි නිදා සිට අවදි වන විරාත් රුමාව සොයනවා.රුමා ඔහුට ලිපියක් ලියා එතැනින් පිටව ගොස් ඇති බව විරාත් දකිනවා.උදෑසන ජාන්සු සොයා හල්දුල් පැමිණෙනවා.ඔහු ඇයට කතා කලත් ඇය දොර විවිර නොකර සිටිනවා.ඉන්පසු එතැනට පැමිණෙන සෙනාම් දොර ඇර ජාන්සු නැති බව පවසනවා.ජන්සු තනිව පාරේ ඇවිදිමින් යනවා.පාරේ එමින් සිටින රුමා ජාන්සුව දැක ඇය පසු පසින් යනවා.ඇය අසලට පැමිණෙන රුමා ඇයගෙන් යන්නේ කොහේද කියා විමසනවා.ජාන්සු හට නැවත අසනීප වී ඇති බව රුමා දැනගන්නවා.ඉන්පසු එතැනට හල්දුල් හා සෙනාම් පැමිණෙනවා.කැම්පස් යාමට ලෑස්ති වී පහලට පැමිණෙන විරාත් හට රුමා තමාට කෑම පිලියෙල කර ඇති අයුරු දැක ඉතාම සතුටු වනවා.මේ අතර ලාරාගේ නිවසේ වැඩට සිටින කෙනා ඇගේ සුවඳ විලවුන් ඇයට හොරෙන් ගල්වනවා.ඇය ලාරා වෙතින් යන විට එහි සුවඳ ලාරා හට පැමිණෙනවා.තමාගේ දේ පාවිච්චි කල එකට ලාරා ඇයට බැන වදිනවා.මේ අතර රුමා තමාගේ ඇත්ත විරාත් හට කීමට සුදානම් වනවා.එදින හොඳම දවස කියා ඇය විරාත් හමුවීමට සුදානම් වනවා.මේ අතර විරාත් රුමා හට මුද්දක් ගැනීමට කඩයකට යනවා.ඉතාමත් අලංකාර මුද්දක් විරාත් රුමා හට අරගන්නවා.ලාරාගේ බැනුම් වලට ගෙදර වැඩකරන කෙනා නිවසට යාමට සුදානම් වනවා.

එතැනට පැමිණෙන ලාරාගේ පියා ඇය නවත්වනවා.ලාර හට තාත්තා ගැන සැක හිතෙනවා.මේ අතර විරාත් හට ඇමතුමක් ගෙන ඔහුව මුණ ගැසීඹට උවමනා බව රුමා පවසනවා. විරාත්ගේ නිවසට පැමිණෙන රුමා හට හිම වලින් පිරුණු තැනට කට ඇයව විරාත් එක්කගෙන යනවා.රුමා ඉතාමත් සතුටු වනවා.හිම වල රුමා කැමති නිසා ඔහු එය නිර්මාණය කල බව පවසනවා.මේ අතර සේරා වැඩ කරන නිවසට කාන්තාවක් පැමිණෙනවා.ඇය ගැන සැක සිති සේරා ඇය පසු පස යනවා.මේ අතර නිවසට පැමිණෙන කාන්තාව එම නිවසේ සඟවාගෙන ඇති ගැහැණියගේ කාමරයට යනවා.ඇයව මැරීමට ඇය ආ බවත් පවසා කෑ ගසා පැමිණි කාන්තාවට එහි සිටි කාන්තාව පහර දෙනවා.ඉන්පසු ඇයට සිහි නැතිවී බිම ඇඳ වැටෙනවා.මේ අතර එතැනට පැමිණෙන නිවසේ අයිතිකරු රඳවාගෙන සිටින කාන්තාවට පහර දීමට තැත් කරනවා.කලබල වන සේරා ඔහුගේ ඔළුවට පහර එල්ල කරනවා.ඔහු සිහි නැතිව ඇඳවැටෙනවා.මේ අතර විරාත් රුමා හට විවාහ වීමට කැමති බව පවසා ඇයට මුද්ද පෙන්වනවා.නමුත් රුමා එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.තමා එයට සුදුසු නැති බව කියනවා.ඉන්පසු රුමා එතැනින් පිටව යනවා.රාත්‍රියේදි නිවසට පැමිණෙන රුමා තනිව කල්පනා කරමින් සිටිනවා.ඇය රාත්‍රියේම විරාත් සොයා යනවා.විරාත් තනිව මුද්ද අතේ තියාගෙන කල්පනා කරමින් සිටින අයුරු ඇය දකිනවා.තමා එය තමාගේ ළඟ වෙලාව එනතුරු තියාගන්නම් කියා රුමා විරාත් හට පවසනවා.

මේ අතර විරාත් තමාව තනි නොකරන ලෙස රුමා හට පවසනවා.විරාත් රුමාව ගෙනැවිත් දැමීමට නිවසට පැමිණෙනවා.එහිදි හලිල්ගේ මව ඔවුන් දෙදෙනාව දකිනවා.රුමා නිවසට පැමිණ මුද්ද අතේ තියාගෙන කල්පනා කරමින් සිටිනවා.එතැනට පැමිණෙන සේරා එය දැක කලබල වනවා.පසුදින සේරා හමුවීමට හලිල්ගේ මව පැමිණෙනවා.ඇය රාත්‍රියේ රුමාව දුටු බව පවසනවා.එය රිසාද අසා සිටිනවා.ඇය බොරු පවසන බව සේරා රිසා හට පවසනවා.විරාත්ගේ නිවසේ වැඩ කරන දෙදෙනා විරාත් රුමා හට විවාහ යෝජනවාක් කල බව කතා වනවා.එය විරාත්ගේ පියා අසා සිටිනවා.ඔහුට ඉතාමක් කේන්ති යනවා.රුමා හා විරාත් තනිව කතා කරමින් සිටිනවා.ඔහු නොදන්නා රුමා ගැන ඔහුට කියන ලෙස විරාත් රුමා හට පවසනවා.මේ අතර හන්ඩේටද විරාත් විවාහ වීමට යන බව ආරංචි වනවා.හන්ඩේ නිවසට පැමිණෙන විට විරාත්ගේ මව නිවසට පැමිණ සිටිනවා.ඉන්පසු ඇයගේ පුතා විවාහ වීමට යන බව පවසනවා.කලබලවන විරාත්ගේ අම්මා අයිසුන් එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර විරාත් රුමාව නිවසට දැමීමට පැමිණෙනවා.ඔවුන් එන අයුරු හලිල් දකිනවා.කෝපයෙන් රුමා වෙත පැමිණ ඔහු බැන වදිනවා.රුමාව බලෙන් වාහනයට දැමීමට යනවා.එය දකින මෙහෙමට් හලිල් හට පහර දෙනවා.පසුදින කඩයට පැමිණෙ මෙහෙමට් එතැනදිද හලිල් හට පහර දෙනවා.ඉන්පසු එතැනට පැමිණෙන සෙහෙර් එම රණ්ඩුව වලක්වනවා.මේ අතර සේරාගේ නිවසට පත්තරයේ පින්තූර ගන්නා අය පැමිණෙනවා.ඇය ගැහැණියකගේ ජීවතය බේරාගත් බවත් එය පත්තරේ දැමීමට උවමනා බවත්පවසනවා.මේ අතර රුමා බෝට්ටුව සුද්ද කරමින් සිටිනවා.ඇය වෙතපැමිණෙන ලෙවෙට් තමැ සමඟ චිත්‍රපටයක් බැලීමට ඇයට ආරධනා කරනවා.ඉන්පසු දෙදෙනාම චිත්‍රපටය බලනවා.ඉන්පසු එතැනට සෙනාම් පැමිනෙනවා.රුමා බෝට්ටුවෙන් ගියපසු සෙනාම් ලෙවෙට් හට බැන වදිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *