නිව

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රූමාව රැගෙන එළියට යාමට පැමිණෙන විරාත් හට හලිල් වෙඩි තියනවා.ඉන්පසු විරාත් එතැන ඇදගෙන වැටෙනවා.එම නිවස අසලට පැමිණෙන පොලිසිය හා පිරිස හලිල්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා.වහා ක්‍රියාත්මක වන රොහලේ නිළධාරින් රුමාව හා විරාත්ව රැගෙන යනවා.මේ අතර ගෙලවැලලාගෙන සිටි ගුල්සුන්ව කුරායි ඉක්මනින් රෝහල වෙත ගෙන යනවා.ඉන්පසු ඔවුන් එළියට පැමිණෙන විට ඔවුන් ඉදිරියට සෙහෙර් පැමිණෙනවා.සෙහෙර් එය දැක ඔවුන් සමඟ යනවා.සිදු උනේ කුමක්ද කියා විමසුවත් කුරායි කිසිවක් නොකියා වාහනයට නගින ලෙස පවසනවා.විරාත් හා රූමාව ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහලට ඇතුලත් කරනවා.වෛද්‍ය නිළධාරින් රුමා හොඳින් සිටින බව රුමාගේ නිවසේ සියලු දෙනාටම පවසනවා.ගුල්සුන්ගේ මව ගුල්සුන් හට ඇමතුමක් ගන්නවා.නමුත් ගුල්සුන් එයට උත්තර නොදෙන බව ඇය රුමගේ අම්මා සමඟ පවසනවා.

විරාත්ගේ පියා හට රෝහලෙන් ඇමතුමක් දී විරාත් රෝහලේ සිටින බව පවසනවා.ගුල්සුන් හට බෙහෙත් රැගෙන සෙහෙර් හා කුරායි නැවත නිවසට පිටත් වනවා.සෙහෙර් කුරායිගෙන් සිදු වු දේ හාර හාරා ඇසුවද කුරායි කිසිවක් නොපවසනවා.විරාත්ගේ මවද රෝහලට පැමිණෙනවා.ගුල්සුන් නිවසට පැමිණෙන විට අම්මා ඇය කොහේද ගියේ කියා විමසනවා.විරාත්ව බලාගත්තේ නැති බව පවසමින් විරාත්ගේ මව විරාත්ගේ පියාට බැන වදිනවා.රුමා නැවත නිවසට පැමිණෙනවා.ගුල්සුන් ඇය දැක ඉතාම සතුටු වනවා.රුමාගේ අම්මා රාත්‍රියේ රුමාට ඇමතුමක් ගන්නවා.රුමා දිව විත් තාත්තාගෙන් දුරකථනය ගෙන අම්මා සමඟකතා කරනවා.මෙහෙමට් රුමා වෙත පැමිණ ඇයව වැළඳගන්නවා.විරාත් හට රාත්‍රියේදි සිහිය එනවා.අම්මා විරාත් අසලට වී සිටිනවා.රුමා සිටින්නේ කොහේද කියා විරාත් අම්මාගෙන් විමසනවා.රුමා රාත්‍රියේදි නින්දෙන් ඇයට සිදු වූ දේ දැක බිය වී අවදි වනවා.කලබල වන නිවසේ පිරිස ඉක්මනින් ඇය වෙත පැමිණෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *