අගස්ති ඊෂාව හමුවී ඇයට ඊළඟ තරඟ වටයට සුබ පතයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ විශාල් නිවසේ නැති…

අමායාගේ යෝජනාව ගැන ලොයිඩ් අභිමන් සමඟින් පවසයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ…

ආනන්දව හමුවන්නට අමීෂා ඩිලාන් සමඟින් යයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ සියළු ප්‍රශ්න විසඳීමෙන්…

උඳුල් විශාල්ව ආච්චි අම්මාට මුණ ගස්වයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා තරඟයේ ඉදි…

අභිමන්ට අමායාව යෝජනා කරයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ…

අවන්ත නිර්දෝෂි බව ආනන්දට ඔප්පු වෙයි

මේ වේලාවේ අවන්ත ව හමුවී අවන්ත නිර්දෝෂි බව ඔප්පු වීමත් සමඟ ඔහු ඔහු ගැනම ලැජ්ජාවෙන් මෙන් දෙව්මිට මුහුණ දීමට නොහැකිව නිවසට පැමිණෙන ආනන්ද, දෙව්මි දෙස…

ඊෂා ගැන බොරු විඩියෝවක් දැමු පුද්ගලයාව අගස්ති සොයා ගනිද?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂාගේ පෙම්වතා බව…

ඉන්ස්පෙක්ටර් විරාජ් පුජාගේ අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයෙන් චන්ද්‍රාදීත්‍යව සැක කරයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..මේ…

අවන්ත ආනන්දට ටිෂාව මුණ ගස්වයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අවන්ත ඔහුගේ නිර්දෝෂිභාවය…

සමාධි අගස්තිගේ විවාහයට සුබ පතයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා සමඟින් රයිසින්…