සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අවන්ත ඔහුගේ නිර්දෝෂිභාවය ඔප්පු කරන්නට ආනන්දව ටීෂාව හමුවට රැගෙන යන්නට සූදානම් වෙද්දී ඔහුට කිසිවක් ගැන විශ්වාසයක් නැති බව ආනන්ද අමුතුවට මෙන් පවසද්දී ඔහු ආනන්දට බොරු කර නැති බවත් ඔහු බොරුවක් නොකළ නිසයි ටිෂාව ඔහු කෙසේ හෝ සොයා ගත්තේ කියාත් අවන්ත පවසමින් ඔහු මෙලෙස ආනන්දව රැගෙන ආවේ ඔහු බොරුවක් නොකළ බව ඔප්පු කරන්නට බවත් පවසනවා. ඉනපසු එය එසේ නම් කෝ දැන් ටිෂා කියාත් ඇත්තටම එලෙස ඇය රැගෙන ආ ළමයා කවුද කියාත් ආනන්ද අසද්දී අවන්ත සමඟින් එතැන සිටි ඔහුගේ යළුවා මලින්ද , ඔහු මෙය කියු විට විශ්වාස කරනකක් නැහැ කියාත් ඒ දරුවා ඇය විසින් කුලීයට ගෙන ඇති දරුවෙකු බවත් පවසනවාත් සමඟම ටිෂා ඔවුන් සිටින තැනට පැමිණ ආනන්ද දෙස බලමින් මොහු නේද දෙව්මිගේ තාත්තා කියා අසද්දී ආනන්ද ඇගේ ඇයට කෙසේද මේනකව හමුවුනේ කියාත් ඇය මෙසේ කරන්නට හේතුව කුමක්ද කියාත් විස්තර විමසද්දී ටිෂා සිදු වු සියළු දේ ආනන්ද ඉදිරියේ පවසා සිටිනවා. ඉන්පසු මේ සියළු දේ මේනක කලේ අවන්තගේ අම්මා වන අමීෂා සහ ආනන්ද සමඟින් ඇති තරහට බවත් ඇයට මෙලෙස කරන්න කියා කිවේද මේනක බවත් ඔහුට ඕනැ කරේ දෙව්මිව සහ අවන්තව දෙපැත්තට කර ඔවුන්ගෙන් පලි ගන්නට බවත් ඇය ආනන්ද හමුවේ පවසා සිටිනවා.ඉන්පසු ඇය කි සියළු දේ අසා අවසනායේ ආනන්දට එම දරුවාව බැලීමට අවශ්‍ය බව කීමත් සමඟ ටිෂා ඔහුව එම දරුවා සිටින තැනට රැගෙන යනවා.

මේ වේලාවේ අනුහස් හෝටලයනට වී තනිව මත්පැන් පානය කරමින් තනිව කියවමින් සිටින තැනට පැමිණෙන අවන්ත, එතැනින් වාඩි වෙමින් ඔහු කුමක්ද එතැන කරන්නේ කියා සැරනේ මෙන් අසද්දී අනිත් දවසේ ඔහු අවන්තට කියා ඔහු සමඟින් එතැනට එන්නේ කියාත් එදින ඔහු තනිව ආවට සමාව දෙන්න කියාත් වෙරි මතින් ඔහේ පවසද්දී ඔහු කතා කලේ ඒ ගැන නොවන බව අවන්ත පවසනවා. ඉන්පසු ඔහුට ඇත්තටම කුමක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියා අසමින් මෙසේ පිස්සෙක් මෙන් තැන තැන බීබි ජිවිතේ විනාශ කරගන්නේ ඇයි ද කියාත් අවන්ත අසද්දී අනුහස් හඬන්නට පටන් ගනමින් අක්ෂා ගැන කියන්නට යනවාත් සමඟම අවන්ත ඔහුව නවත්වමින් ඔහු අනුහස්ගේ අම්මාවත්, අක්ෂාවත් නොවන බවත් ඔහු අනහුස්ගේ මල්ලි බවත් එ නිසා ඔහුට කතා කරන්නට දෙයක් තිබෙනවා නම් ඒ ගැන අඬන්නේ නැතිව කතා කරමු කියාත් අවන්ත පවසද්දී අවන්ත ඔහු ඉස්සරහා අඬලා නැතිද කියා අනුහස් අසමින් ඔහු ඕනැතරම් අනුහස් ළඟා හඬා තිබෙන බවත් ඔහුට තමයි හඬන්නට බැරි කියාත් අනුහස් පවසනවා.ඉන්පසු අවන්ත, අනුහස් හිතන තරම් ප්‍රශ්නයක් මෙතැන නැති බවත් ඔහු හිතන දේවල් සිදුවන්නේ නැති බවත් අවන්ත පවසමින් දැන් ගෙදර යමු කියා අනුහස්ව නිවසට රැගෙන යන්නට සූදානම් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *