සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මේසේ ගලා යනවා.මෙහෙමට් සෙහෙර් හට ඇමතුමක් ගන්නවා.මඟුල් ඇඳුම ගැනීමට යාමට තමා හා නැන්දා හදන බව ඇය මෙහෙමට් හට පවසනවා.පසුදින රුමා කැම්පස් එක වෙත යනවා.ඇය ඉදිරියට එන විරාත්ගේ යහළුවෙකු ඇයට විහිළු කරනවා.එහිදි ඔහු රුමා ආදරය කලේ වැරදි අයෙක්ට බවත් ඔහු රුමාට පවසනවා.මේ අතර රුමාට පෙනෙන්නට විරාත් එතැනින් ගොස් ඔස්රා සමඟ කතා කරනවා.ඔහු එසේ කරන්නේ රුමාට දැකීමටයි.රුමා එතැනින් ගිය විට විරාත්ද එතැනින් පිටව යනවා.කුරායි හට ඇමතුමක් ගන්නා විරාත්ගේ මව අයිසුන් ජාන්ව විරාත් වෙත රැගෙන යන බව පවසනවා.ජාන් සිටින්නේ දුකින් බවත් තමාට විරාත් වෙත යාමට නොහැකි බවත් එය කුරායි හට කරන ලෙසත් ඇය පවසනවා.මේ අතර ලෙවෙට් බෝට්ටුවි විකිණීමට සුදානම් වනවා.ඔහු පිටව යාමට සුදානම් වන විට එතැනට ආරක්ෂක නිළධාරියා පැමිණෙනවා.ඉන්පසු කිසිවක් ලියු කොල කැබැල්ලක් ලෙවෙට් ඔහු අතට දී මෙය රුමා පැමිණි පසු ඇයට දෙන ලෙස පවසනවා.කුරායි ජාන්ව රැගෙන විරාත් සිටින නිවසට පැමිණෙනවා.

දොර වසා ඇති නිසා ඔවුන් නැවත යාමට සුදානම් වනවා.ඉන්පසු ඔවුන් ඉදිරියට රුමා හා ගුල්සුම් පැමිණෙනවා.මෙහෙමට් සෙහෙර්ව රැගෙන නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔවුන්ගේ විවාහය ගැන කතා කරමින් සිටිනවා.ජාන් සමඟ රුමා කතා කරමින් සිටිනවා.ඒ අතරතුර ගුල්සුම් හා කුරායිද කතා කරමින් සිටිනවා.රුමා විරාත් සමඟ තරහ වී සිටින්නේද කියා ජාන් රුමාගෙන් විමසනවා.ඔවුන් සියලු දෙනා පාක් එකට වී කතා කරමින් සිටින අයුරු විරාත් දකිනවා .ඔවුන් වෙත විරාත් පැමිණෙන විට ජාන් ඔහු වෙත දිව යනවා.කුරායි දකින විරාත් එතැන කුමක් කරන්නේද කියා විමසනවා.නිවසට යන විරාත් කුරායි හට බැන වදිනවා.ජාන්ව එක්කරගෙන නොයෙන ලෙස කුරායි හට පවසනවා.ඔහු කුරායි හට බැන වදින අයුරු ජාන් අසා සිටිනවා.ඉන්පසු ජාන් විරාත් හට බැන වදිනවා.කුරායි ජාන්ව රැගෙන එතැනින් පිවට යනවා.රාත්‍රියේදි ජාන් කිසිවෙකුටත් නොකියා තනිව නිවසින් පිට වනවා.මේ අතර කුරායි ගේ නිවසට හන්ඩේ පැමිණ සිටිනවා.ඉන්පසු දෙදෙනාම රාත්‍රියෙදි පටව යාමට සුදානම් වීමට හන්ඩේ එතැනින් පිටව යනවා.හන්ඩේගේ ලැප් එකේ තිබු ලෙවෙට්ගේ හා සෙනාම්ගේ ඡායාරූප කුරයි දකිනවා.හන්ඩේ එතැනට පැමිණි විට එම ඡායාරූප ගත්තේ ඇයි දැයි කියා ඇයට බැන වදිනවා.මේ අතර ජාන් නිවසේ නැති බව අයිසුන් දකිනවා.ඉන්පසු විරාත් හට ඇමතුමක් ගන්නා ඇය ජාන් නිවසේ නැති බව පවසනවා.ජාන් විරාත් සොයා පැමිණෙනවා.ඔහු එන විට රුමා ව මුණ ගැසෙනවා.ඇය අයියා සමඟ තරහ වී සිටින්නේ ඇය දැයි ඇයගෙන් විමසනවා.ඔවුන් කතා කරමින් සිටින තැනට විරාත් පැමිණ ජාන්ව රැගෙන යනවා.සෙහෙර් හා නැන්දා ගොස් සෙහෙර්ගේ විවාහ වීමට අවශ්‍ය ඇඳුම බැලීමට යනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *