සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.ඉතිං ඉන්පසු බහාර් දරු දෙදෙනාත් සමඟින් කාමරයට වී සෙල්ලම් කරමින් ඉන්න අවස්ථාවේ මේසීර්ගේ ගෝලයකු පැමිණ දොරුක්ව මේසීර් රැගෙන එන්නට කියු බව බහාර්ට පවසනවා.ඉතිං ඉන්පසු දොරුක් ඔහු සමගින් මේසීර් ළඟට පැමිණෙනවා. එත් එක්කම වත්තේ දොරුක් සමඟින් මේසීර් ඇවිදමින් ඔහු සමඟින් සෙල්ලම් කරනවා. එ අවස්ථාවේ ඔහුත් සමගින් සෙල්ලම් කල දොරුක් එම සෙල්ලමෙන් දිනු නිසා ඔහුට ඕනෑම දෙයක් ඉල්ලන්න කියා පවසනවා. ඒ අවස්ථාවේ දොරුක් රහසින් ඔහුට ඕනෑ දේ පවසනවා.

 

ඉතිං ඉන්පසු බහාර් දරුවන් දෙදෙනාත් සමඟින් කෑම ගැනීම සඳහා මේසීර් සිටින කෑම මේසය ළඟට පැමිණ වාඩි වී සිටිනවාත් සමඟම මඳ වේලාවකින් එතැනට පිරිල් පැමිණෙනවා. ඉතිං එදා දොරුක් මෙලෙස ඔහුගේන් ඉල්ලා තිබෙන්නේ පිරිල්ව සහ ඇයගේ දරුවන් දෙදෙනාව කෑම ගැනීම සඳහා එතැනට එක්කන් එනන්ට කියාය. ඉතිං පිරල් සහ බහාර් මේසීර්ගේ නිවස තුළ සිටියත් ඔවුනව් දෙදෙනාට කිසි දිනක කතා කිරීමට හැකිවුයේ නැහැ. ඒ වේලාවේ මේසීර් එකසැරේටම එතනින් නැගිට යනවාත් සමඟම බහර් පිරල් ළඟට පැමිණ සාප්ව මේසීර් විසින් සිරකරගෙන තිබෙන බව පවසනවා. ඉතිං මේ අවස්ථවේදී තමයි පිරිල් දැන ගන්නේ සාප්ව මේසීර් විස්න සිරකරගෙන සිටන බව..ඒ වේලාවේ පිරල් කලබලවී ඔහු කෙහේද ඉන්නේ කියා අසනවා. එ අවස්ථාවේ ඇය ඔහු සිටින්නේ කොහෙද කියා නොදන්න බවත් මේ ගැන කිසිවක් දරුවන්ට දැනගන්නට ඉඩ තියන්නට එපා කියාත් බහාර් පිරිල්ගේ කනට ලංවී රහසින් පවසනවා.

 

ඔය අතරේදී පිරල්ගේ තාත්තා වන ස්වාඩ්ස්වත් මේසීර් විසින් මුනීර් සහ සාප් සිටින තැනට රැගෙනවිත් සිරකරනු ලබනවා. ඒ වේලාවේ සාප් සිටි නිවසේ මුරකරුවන් ඉවත් කර බහාර් සමඟින් දරු දෙදෙනාව ඔහු සමඟින් මේසීර්ට අල්ලා දුන්නේ ඔහු බව කියමින් සාප් ඔහුට පහර දෙනවා. ඔහු එ කිසිවක් නොකළ බව ස්වාඩ්ස් සාප්ට පැවසුවත් ඔහු එ කිසිවක් විශ්වාස කලේ නැහැ.  මේ වේලාවේ සාප්ව සිරකරගෙන සිටින බව දැනගත් පිරල් කෝපයෙන් එතැන තිබු පිහියක හංගා ගන්නවා බහාර් දකිනවා. ඒ මේසීර්ට අනතුරක් කිරීමට බව දැනගත් බහාර් ඇයට අසනීප වී ඇති බව කියමින් ඇයව කාමරයට රැගෙන යන්නට ඉඩ දෙන මෙන් මේසීර්ගෙන් බහාර් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අවස්ථාවේ මේසීර් කල්පනා කර ඇයට පිරල්ව කාමරයට රැැගෙන යන්නට අවසර ලබා දෙනවා..ඒ වේලාවේ බහාර් පිරල්ව කාමරයට රැගෙන යන ගමන් ඇය හංගාගෙන සිටි පිහිය ඇයගේ අතට ගෙන ඇයට කලබල නොවී ඉවසීමේන් වැඩ කරන්න කියා ඉල්ලීම් කරනවා. ඉතිං පිරල්ට එය දරාගත නොහැකි බව ඇය දිගින් දිගටම කියද්දී බහාර් විසින් ඇයට දරු දෙදෙනා ගැනවත් සිතා ඉවසීමෙන් සිටින්න කියා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *