සතියේ දින වල සවස 6.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.විරාත් සමඟ රුමා සතුටින් ජීවත් වනවා.මේ අතර මෙහෙමට් ලෙවෙට් සර් වෙත ගොස් තමා රුමාව සොයන බවත් පවසා විරාත් කිසි දිනක රුමාව පැහැරගෙන නොයන බවත් ඔවුන් කැමැත්තෙන් ගිය බවතක් තමා දන්නා බව මෙහෙමට් හට පවසනවා.ඇත්ත කතාව තාත්තාට කියන ලෙස ලෙවෙට් මෙහෙමට් හට පවසනවා.රුමා හා විරාත් නැවති සිටින නිවසේ මහලු කාන්තාව රුමාට කෑම සාදන අයුරු කියා දෙනවා.රුමාගේ නිවසේ සියලු දෙනා නිවස අස් කරමින් සිටිනවා.නිවස පුරාම බඩු තිබෙන අයුරු දකින රුමාගේ පියා හට කේන්ති යනවා.ඉන්පසු හතිජේ ඉක්මනින් එය අස්කර දමනවා.සෙහෙර් ගෙන් උදව් ගැනීටම සිතා ජාන්සු හන්ඩේ හට ඇයගැන පවසනවා.පසුදින තමාගේ නිවසට පැමිණෙන ලෙස සෙහෙර් හට ජාන්සු පවසනවා.

ජාන්සුගේ ආරාධනාවෙන් සෙහෙර් ඇයගේ නිවසට පැමිණෙනවා.ඇය දන්නා සියලු දේ ජාන්සු හා හන්ඩේ හට පවසා හන්ඩේගෙන් මුදල් ගන්නවා.මෙහෙමට් නිවසට පැමිණි පසු තාත්තා රුමාගැන ආරංචියක් නොමැති නිසා පොලිසියට යාමට පිටත් වන ලෙස පවසනවා.ඉන්පසු රුමා විරාත් සමඟ ගියේ කැමැත්තෙන් බව මෙහෙමට් පැවසු පසු මෙහෙමට් හට ඔහු පහර දී නැවත රුමා කියා දුවෙක් ඔවුන්ට නොමැති බව පවසා රිසා එතැනින් පිටව යනවා.රිසා පසුදින කඩයට යනවා.රුමාගේ නික්ම යෑම තමාගේ ව්‍යාපාරයට බාධාවක් බව රිසා හට තම මිතුරා පවසනවා.කෝප වන රිසා ඔහුටද බැන එතැනින් පිටව යනවා.රුමා උදෑසන අවදි වී විරාත්ව සොයනවා.ඔහු නිවසේ කොහේවත් නොමැති බව ඇය දැනගන්නවා.කලබල වන රුමා නිවසින් එළියට පැමිණෙනවා.රිසා නිවසට පැමිණෙමින් සිටින විට උනාල් හා සෙනාම් හමු වනවා.ඉන්පසු උනාල් රුමාට ඇනුම්පද කියනවා.කෝපයෙන් සිටින උනාල් ඔහුට පහර දීමට යනවා.එතැනට පැමිණෙන හතිජේ එය වලක්වනවා.කැම්පස් එකට යන කුරායි හට යහළුවන් එදින රාත්‍රියේ පාටියකට ඔහුගේ නිවසට පැමිණෙන බව පවසනවා.ඉන්පසු කුරායි ගුල්සම්හට ඇමතුමක් ගෙන ඔවුන් එන බව පවසනවා.විරාත් එනතුරු බලා සිටින රුමා විරාත් බඩු රැගෙන එන බව දකිනවා.තමා බිය වු බව විරාත් හට පවසනවා.රාත්‍රියේ විරාත් රුමාට ඇස් පියාගන්න කියා කණ්ණාඩියක් ඉදිරියට රැගෙන යනවා.එහිදි තමා අත තිබු රුමගේ අම්මාගේ කරාබු දෙක විරාත් රුමාට දමනවා.එය දකින රුමා හට සතුටු හිතෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *