සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වු රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දිනවල සෑම සතියේ දිනකම සවස 6ට හිරු නාලිකාවෙ විකාශය වනවා.මෙහෙමට් රුමා හා විරාත්ව දැක රුමා පැමිණ පසු මෙහෙමට් රුමා හට පහර දෙනවා.ඔවුන් සිටින තැනට මෙහෙමට්ගේ පියා නැන්දා හා සියලු දෙනා පැමිණෙනවා.නමුත් මෙහෙමට් නොනවත්වා පහර දෙනවා.එය දැක එතැනට පැමිණෙන විරාත් මෙහෙමට් හට පහර දෙනවා.මේ අතර රුමාගේ පියාගේ මුහුණ දකින විරාත් එය නවත්වනවා.එතැනට පැමිණෙන කුරායි විරාත්වද ලෙවෙට් සර් මෙහෙමට්වද එතැනින් ඉවත් කර ගන්නවා.රාත්‍රියේදි රුමා ගේ දුරකථනය ද තාත්තා ඔහු අතට ගන්නවා.පසුදින උදෑසන රුමා හට තාත්තා කතා කරනවා.ඉන්පසු නැවත කිසි දිනක කැම්පස් යා නොහැකි බවත් මෙහෙමට් සමඟ ගමට යාමට සුදානම් වන බව පවසනවා.නමුත් එසේ නොකරන ලෙස රුමා තාත්තාට කිව්වද තාත්තා එයටකිසිවක් නොකියා පිටත්ව යාමට සුදානම් වන බව පවසනවා.මේ අතර විරාත්ගේ හා කුරායිගේ කීමට ගුල්සුම් රුමා බැලීමට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඇයද රුමාව ගමේ යැවීමට හදන බව දැනගන්නවා.සියලු දෙනාම රුමාව ලෑස්ති කර පිටත් කර යවනවා.

රුමාගේ පියා රුමාගේ කාමරය වෙත පැමිණ හඩනවා.විරාත් ගුල්සුම් හට ඇමතුමක් ගන්නවා.එහිදි ගුල්සුම් හඩන බව දැනගත් විරාත් කුමක් හෝ සිදුව ඇති බව පවසා ඉක්මනින් රුමාගේ නිවසට පැමිණෙනවා.ඔහු එතැනට පැමිණෙනවිට රුමා නිවසින් ගොස් සිටිනවා.රුමා ගිය තැනක් කියනකල් ඔහු නිවසින් නොයන බව පවසනවා.ඉන්පසු ගුල්සුම් ඇය ගමේ ගිය බව විරාත් ට පවසනවා.මෙහෙමට් හා රුමා බස් නැවතුමක් තුල නවතිනවා .මෙහෙමට් තේ එකක් ගෙන ඒමට රුමා වෙතින් පිටව යනවා.එතැනට පැමිණෙන විරාත්ඉක්මනින් ඇයට ඔහු සමඟ එන ලෙස පවසනවා.කිසිවක් සිතාගත නොහැකි මෙහෙමට් විරාත් සමඟ කාර් එකේ නැග එතැනින් පිටව යනවා.මෙහෙමට් ඔවුන් දෙදෙනා අල්ලා ගැනිමට පැමිණියද ඔවුන් එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර විරාත් හට රුමා ගිය තැන කියු බව පවසමින් ගුල්සුම්ගේ මව ගුල්සුම් හට බැන වදිනවා.ඔවුන් යන්නේ කොහේද කියා රුමා විරාත්ගෙන් විමසනවා.විරාත් තමාගේ දුරකථනයද විසික් කර දමනවා.මේ අතර විරාත් හා රුමා නිවසක් කුලියට දෙන තැනකට පැමිණෙනවා. එහි වයසක යුවළක් සිටින බව දැනගත් පසු ඔවුන් දෙදෙනා හට කාමරයක් දීමට හැකිද කියා විමසනවා.ඉන්පසු ඔවුන්ට නැවතීමට නිවස පෙන්වනවා.එම නිවසේ ඇති දුරකථනයකින් රුමා අම්මා හට ඇමතුමක් ගන්නවා.එහිදි තමා විරාත් සමඟ ආ බව රුමා පවසනවා.රුමාගේ නිවසේ සියලු දෙනා මෙහෙමට් එනතුරු බලා සිටිනවා.කුරායිද රුමාගේ නිවසට පැමිණෙනවා.කෝපයෙන් පැමිණෙන මෙහෙමට් කුරායි හට පහරදීමට යනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *