සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.කුරායිගේ නිවසට හන්ඩේ පැමිණෙවා.ඇය පැමිණෙන විටත් ගුල්සුම් තනිව නිවසට වී සිටිනවා.හන්ඩේ ඇයගේ අවසරයකින් තොරව නිවසට පැමිණෙනවා.තමාගෙන් කුරායිව ගුල්සුම් උදුරාගත් බවත් කිසිම දිනක කුරයි හන්ඩේ හට ආදරය නොකරන බවත් ඇය කිසි දිනක කුරායි හට ආදරය කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත් පවසා එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර සෙනාම් හමුවීමට ලෙවෙට්ගේ සහෝදරයා වන බුලට් පැමිණෙනවා.ඔහු එන විට සෙනාම් කැමති සිංදු ඇති සිඩී එකක්ද ඇයට දෙනවා.විරාත් හට රුමාද ගුල්සුම් හමුවීමට පැමිණෙනවා.නිවස අසලට විරාත් කාර් එක නවත්වාගෙන සිටිය විට රුමා පමණක් කුරායිගේ නිවසට යනවා.රුමා දකින ගුල්සුම් රුමාව වැළඳ ගන්නවා.ඇය හමුවීමට හන්ඩේ ආ බවත් ඇය සමඟ සිදු වු කතා බහ ගුල්සුම් රුමා හට පවසනවා.කුරායි හා හන්ඩේ අතර ආදරයක් තිබු බවත් කුරායි හන්ඩේ හට ආදරය බවත් ගුල්සුම් පවසා කිසිවක් දැන් වැදගත් නැති බවත් කවදා හෝ දවසක කුරායි තමාට ආදරය කරන බවත් පවසනවා.සියලු දේ අසා සිටින රුමා පිටත්ව යනවා.

විරාත්ගේ අම්මා හා කුරයිගේ අම්මා කතා කරමින් සිටිනවා.කුරායි වැඩකාර පවුලකින් විවාහයක් කරගත් බව කුරයිගෙ අම්මා විරාත්ගේ අම්මා වෙත පවසනවා.විරාත්ද ආදරය කරන්නේ එවැනි කෙනෙක්ට බව විරාත්ගේ මව පවසනවා.ඔවුන් වෙත පැමිණෙන විරාත්ගේ පියා ද මෙම කතාවට එකතු වනවා.විදේශගත වීමට ප්‍රථම කුරායි හමුවීමට යන ලෙස විරාත්ගේ පියා පවසනවා.මේ අතර ගුල්සුම් බැලීමට රුමාගෙ නිවසේ සියලු දෙනා පැමිණෙනවා.ඔවුන් කතා කරමින් සිටින විට විරාත්ගේ මව පියා හා කුරායිගේ මව කුරායිගේ නිවසට පැමිණෙනවා.රුමාගේ නිවසේ පිරිස දකින ඔවුන් පුදුම වනවා.එවිට කුරායිගේ මව ඔවුන්ව අඳුරනවාද කියා විමසනවා.ටික වේලාවකින් එතැනට විරාත් කුරායි සමඟ පැමිණෙනවා.කුරායි බීමතින් සිටින බව සියලු දෙනා දකිනවා.විරාත් ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණ අම්මා හා තාත්තා හට එතැනින් යමු කියා කියනවා.නිවසින් එළියට පැමිණෙන විරාත් හට අම්මා හා තාත්තා රුමා ගැන පවසමින් බැන වදිනවා.තමා අතුරුදන් වී සිටින කාලයේ ඔවුන්තමා ගැන සෙව්වේ නැති බව පවසා විරාත්ද ඔවුන් හට බැන වදිනවා.පසුදින මෙහෙමට් ලෙවෙට්ගේ අම්මා වන නේබහා ගේ රියදුරා ලෙස රැකියාවට යාමට පිටත් වනවා.සවස නිවසට රුමාව ගෙනැවිත් දැමීමට විරාත් පැමිණෙනවා.ඔවුන්ගේ කාර් එක නවත්වා සිටින තැනට ඉදිරියෙන් මෙහෙමට් ද කාර් එක නවත්වනවා.මෙහිදී විරාත් හට රුමාව දකින මෙහෙමට් එතැනින් පිටව යනවා.රුමා වාහනයෙන් බැස එතැනින් පිටව යනවා.ඇය එන අතරතුර මෙහෙමට් රුමා එන දෙස බලා සිටිනවා.තමා සිටියලු දේ දුටු බවත් පවසා රුමා හට ඔහු පහර දෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *