සතියේ දින පහේම හිරු නාලිකාවේ විකාශය රුමා ටෙලි නාට්‍යය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.විරාත් වෙත පැමිණෙන කුරායි පෙරදින ගුල්සුම් විරාත්ගේනිවසේ සියදිවි නසා ගැනීමට තැත් කල බව පවසනවාතඑය අසා විරාත් බොහෝ කලබල වනවා.මේ අතරගුල්සුම්ගේ මව නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඇයට ගුල්සුම් රුමා සමඟ තමාට සිදු වුදේ පවසමින් සිටන දේ ඇසෙනවා.කෝපයෙන් නිවස තුලට පැමිණෙන ගුල්සුම් හට ඇය පහර දෙනවා.ඉන්පසු රුමා ඇයව තම කාමරය වෙත රැගෙන යනවා.තමාට හට මිනිසුන්ට මුහුණ දීමට නොහැකි බවත් පවසාරුමාගේ අම්මා හඩනවා.රුමා ඇයට ගුල්සුම් වෙත යාමට ඉඩ නොදෙනවා.කුරායි විරාත්ගේ නිවස අසලට පාක් එකට යනවා.ඔහුව දකින හන්ඩේ කුරායි වෙත යනවා.ඉන්පසු විරාත් හා රුමා හොඳින් සිටිනවාද කියා විමසනවා.තමා කල දේවල් පිළිබඳ පසුතැවිලි වන බව පවසා හන්ඩේ එතැනින් පිටව යනවා.කරායි ගුල්සුම් හට තමා හමුවන ලෙස පවසා කෙටි පණිවිඩයක් එවනවා.

ඉන්පසු ගුල්සුම් කුරායි වෙත යනවා.ඇය කුරායි වෙත ගිය පසු අම්මා සියලු දේ දැනගත් බවත් ඇයට කිරීමට කිසිවක් නොමැති බවත් ගමට ඇයව අම්මා රැගෙන යන බවත් පවසනවා.එය අසා සිටින කුරායි තමා ගුල්සුම්ව විවාහ කර ගැනීමට කැමති බව පවසනවා.ගුල්සුම් නිවසේ නැති බව අම්මා දැනගත්පසු ඇය කලබල වනවා.නිවසට පැමිණෙන මෙහෙමට් ද සිදුව ඇති දේ ගැන දැනගන්නවා.ඉන්පසු ඔහු පිහියක් රැගෙන කුරායි වෙත යනවා.ඔහු පිටු පසින් ගුල්සුම් ගේ අම්මා , සෙහෙර් හා විරාත්ද දිව එනවා.කරායි හට මෙහෙමට් පිහියෙන් ඇනීමට යනවා.තමාව කුරායි විවාහ කරගැනීමට යන බව මෙහෙමට් හට ගුල්සුම් පවසනවා.කුරායි ගත් තීරණය හොඳින් සිතා බලා ගත්තාද කියා විරාත් කුරායිගෙන් විමසනවා.පසුදින රුමා හා විරාත් කරායි හමුවීමට යනවා.ඔහු හන්ඩේ හට ආදරය කරන බව ඔවුන් දන්නා බවත් ගත් තීරණය හොඳින් සිතා ගත්තාද කියාත් විමසනවා.ගුල්සුම් හට කිසිදු දුකක් නොදෙන ලෙස පවසා රුමා හා විරාත් එතැනින් පිටව යනවා.රාත්‍රියේදි කුරායි හන්ඩේ හමුවීමට යනවා.ඉන්පසු ඔහු කිසිවක් නොකියා හන්ඩේව වැළඳගෙන එතැනින් පිටව යනවා.පසුදින ගුල්සුම් විවාහ සඳහා සුදානම් වනවා.

ඔවුන් සුදානම් වී නිවසින් එළියට එන විට ඔවුන් හට ලාරා හා අර්කන් මුණ ගැසෙනවා.තමා විවාහ වන බවත් විවාහ වන්නේ කුරායි බවත් ඔවුන්ගේ විවාහ සිදු වන ස්ථානයත් පවසා ඇය එතැනින් පිටව යනවා.අර්කන් හා ලාරා හට කිසිවක් සිතා ගැනීමට නොහැකි ව බලා සිටිනවා.කුරායිගේ මව ද විවාහ සඳහා සුදානම් වනවා.නමුත් ඇය මේ විවාහයට කිසිම කැමැත්තක් නැති බව පවසනවා.ඉන්පසු කුරායි හා අම්මා කතා කරමින් සිටින තැනට ගුල්සුම් හා නිවසේ අය පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ගුල්සුම් ඇයගෙන් ආශිර්වාද ගැනීමට ගියවිට ඇය එය නවත්වනවා.අර්කන් හා ලාරා දැනගත් දේ අර්කන් හන්ඩේ හට කතා කර පවසනවා.හන්ඩේ හට කිසිවක් සිතා ගත නොහැකි වනවා.විවාහ උත්සවය පටන්ගන්නවා.කුරායි හා ගුල්සුම් විවාහ වනවා.ඔවුන් අත්සන් කරමින් සිටින විට හන්ඩේ එතැනට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඇය කුරායි හට බැන වදිනවා.මේ සියලු දේ හට වගකිව යුත්තේ රුමා බව හන්ඩේ පවසනවා.කෝපයෙන් රුමා හන්ඩේ හට බැනීමට ගියද රුමාගේ පියා එය නවත්වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *