සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සෙනාම් මැඩම් ගැන හන්ඩේ කුරායිගෙන් විමසනවා.රුමා සමඟ කතා කර පැමිණෙන සේරා ඇය අත තිබු මුද්ද සෙහෙර් හට ගෙනැවිත් දෙනවා.කෝපයෙන් එවිට රුමා එතැනින් පිටව යනවා.ඇය පඩිපෙල අසලට වී කල්පනා කරමින් සිටින විට ඇයවෙත පැමිණෙන ඔමා අක්කා දුකින් සිටින දේට තමා හට කණගාටු බව පවසනවා.පසුදින උදෑසන නිවසේ සියලු දෙනා කතාකරමින් සිටින විට සෙහෙර් එය බලා සිටිනවා.රිසා හල්දුල්ගේ නිවසට සල්ලි එකතු කිරීමට ගොස් සිටිනවා.ඔහු වෙත පැමිණෙන ලාරා හල්දුල් මරණයට පත්ව ඇති බව පවසනවා.එය අසා සිරා ඉතාමත් කණගාටු වනවා.ඉන්පසු නිවසට පැමිණෙන රිසා එය නිවසේ සියලුදෙනා හට පවසනවා.හල්දුල්ගේ මරණයට යාමට ඉන්පසු රුමා හා සියලු දෙනා පිටත් ව යනවා.ඔවුන් යන අයුරු විරාත් බලා සිටිනවා.හල්දුල් මරණයට පත්ව ඇති දැන්වීම ලෙවෙට් පත්තරෙන් දකිනවා.සෙහෙර් රුමාගේ මුද්ද රැගෙන එය විකිණීමට කඩවල් වෙත යනවා.එම මුද්දට සරිලන මුදලක් ඔවුන් හට දීමට නොහැකි බව පවසා ඇයව බොහෝ කඩවල් වලින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.

හසන් සේරාව බැලීමට පැමිණෙනවා .එහිදි නිවසෙන් එලියට එන සේරාව ඔහු දකිනවා.ඔහුගේ පසුගිය අතීතය ගැන ඔහු සිහි කරනවා.එහිදි තමා හට බෙහෙත් ගැනීමට නොහැකි වන සිරා හසල් හට අසනීප වනවා.රූමා හා නැන්දා ජාන්සුගේ නිවසේ මළගෙදර පැමිණ ඇති ඇයට කෑම සෑදීමට පැමිණ සිටිනවා.එය දකින ජාන්සු ඇය පැමිණ ඇත්තේ කුමටදැයි සෙනාම්ගෙන් විමසනවා.තම උදව්වට පැමිණි බව ඇය පවසනවා.කෑම රැගෙන එන රුමා ජාන්සුටද කෑම අල්ලනවා.ඉන්පසු කෝපයෙන් ජාන්සු එම කෑම වලට ගසා රුමා හට බැන වදිනවා.රුමා එතැනින් පිටව යනවා.ඇය පැමිණෙන විට විරාත්ද එතැනට පැමිණෙනවා.තමාව රිද්දුවා ඇති කියා රුමා පවසනවා.එවිට රුමා ව විරාත් අල්ලා ගන්නවා.එය සෙහෙර් දකිනවා.ඉක්මනින් නිවසට යන පැමිණෙන සෙහෙර් නැන්දා හට විරාත් හා රුමා අතර කුමක් හෝ ඇති බව පවසනවා.තමා එය කෙසේ හෝ සොයාගන්නා බව පවසනවා.දහවල් සිදු වූ දේ ගැන රුමා ගුල්සුන් හට ද පවසනවා.ජන්සුගේ නැන්දා සෙනාම් වෙත පැමිණෙනවා.තමා ජාන්සුව රැගෙන යන බව පවසනවා.සෙනාම් කිසි දිනක ජාන්සුව බලා ගන්නේ නැති බවත් ඇයට බෙහෙත් විතරක් දෙන බවත් පවසනවා.ඔවුන් කතා කරමින් සිටින තැනට ටුලින් පැමිණෙනවා.තමා හට පිටතට යාමට උවමනා බවත් ජාන්සුගේ තනියට ඇයට නිවසේ සිටිය හැකිද කියා සෙනාම් විමසනවා.එය තමා කරන්නම් කියා ටුලින් පවසනවා.රුමා පසුදින ලෙවෙට් සොයා යනවා.ඇය වෙත යන ආරක්ෂක නිලධාරියා ලෙවෙට් දුන් පණිවිඩය ඇයවෙත දෙනවා.

මේ අතර සේරා හමුවීමට හසල්ගේ දුව පැමිණෙනවා.තාත්තා හට අසනීප බව සේරා හට පවසා ඇය එතැනින් යන්න යනවා.හන්ඩේ විරාත්ගේ අම්මා හට ඇමතුමක් ගෙන රුමා යන කවුරුන්දැයි පවසනවා.එය තමා දන්නා බව පවසනවා.සෙහෙර් හා නැන්දා කඩයකට ගොස් තම මුද්දට සමාන මුද්දක් මිලදී ගන්නවා.සෙනාම් හල්දුල්ගේ කාර්යාලය වෙත යනවා.එහිදි තමා හා ලෙවෙට් කට සිටි ඡායාරූප දකිනවා.ඉන්පසු ඒ සියලු දේ විනාශ කර දමා ඇය එතැනින් පිටව යනවා.රුමාගේ නැන්දා හා ගුල්සුම් වෙනත් නිවසකට යාමට සුදානම් වනවා.සියලු දෙනාම ඔවුන් හට සමු දෙනවා.සියලු දෙනාම ඉදිරියේ සෙහෙර් මිලදී ගත් මුද්ද රුමා හට ලබා දෙනවා.පසුදින උදෑසන විරාත් හමු වීමට ඔහුගේ මව පැමිණෙනවා.එහිදි රුමා විරාත් හට ලියු ලියුම තමා ගත් බවත් එයින් ඇය මෙය දැනගත් බවත් පවසා ලියුම විරාත් හට ඇය දෙනවා.ඉන්පසු විරාත් එය කියවා බලනවා.රාත්‍රියේදි නිවසින් එළියට පැමිණෙන විරාත් ව රුමා මුණ ගැසෙනවා.ඉන්පසු රුමාව රැගෙන විරාත් තම නිවසට යනවා.සියලු දේ පවසා රුමා තමා අත තිබු මුද්ද විරාත් හට දෙනවා.රාත්‍රියේදි නිවසට පැමිණෙන රුමාව දකින මෙහෙමට් රාත්‍රියේදි ගියේ කොහේදැයි විමසනවා.ඉන්පසු සෙහෙර් තමා හට කුමක් හෝ ශබ්දයක් ඇසුණු බවත් එය බැලීමට රුමාව යැවු බවත් පවසනවා.පසුදින නැවතත් විරාත්ගේ මව විරාත්ගේ නිවසට පැමිණෙනවා.තමා පැමිණියේ ඔහුගේ නිවස සුද්ද කිරීමට බව පවසනවා.මේ අතර ඇයට විරාත් හට රුමා දුන් මුද්ද හමු වනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *