සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍යයේ පසුගිය සති කීපයේ සිදු වුයේ මෙසෙයි.උදෑසන නිවසින් එළියට පැමිණෙන විරාත් හට ලාරාව මුණ ගැසෙනවා.දෙදෙනාම කතා කරමින් ඉවතට පැමිණෙනවා.ලාරා එනතුරු බලා සිටින විරාත්ගේ යහළුවා ලාරා සමඟ විරාත් කතා කරමින් එන අයුරු දකිනවා.ඉන්පසු කලබල වන ඔහු ලාරා වෙත පැමිණ විරාත් සිටින්නේ මෙහේද කියා විමසනවා.ඔහු සිටින්නේ මෙහි බව පවසා ලාරා එතැනින් පිටව යනවා.කැම්පස් එකට යන ඔහු හන්ඩේ හටද එය පවසා සියලු දෙනා විරාත් බැලීමට යනවා.ඉන්පසු ඔවුන් යන්නේ කොහේද කියා කුරායි හන්ඩේගෙන් විමසනවා.ඔවුන් යන්නේ විරාත්ගේ නිවසට බව පවසා සියලු දෙනා පිට වනවා.කුරායි ද ඔවුන් සමඟ යනවා.රුමාගේ නැන්දා සේරාගේ ඇඳුම් පෙට්ටිය අදින විට එහි තිබු සේරා පරිස්සම් කල අඟුරු කැබැල්ල හමු වනවා.එය රෙදි සමඟ දමා සිටින්නේ ඇයි දැයි අසා ඇය එතැනින් පිටව යනවා.ඉන්පසු සේරා හට තමන් හට එය දුන් තමාගේ කුඩාකල පෙම්වතා මතක් වනවා.හන්ඩේ හා පිරිස විරාත් බැලීමට පැමිණෙනවා.එය දකින ගුල්සුන් කලබලයෙන් පැමිණ රුමා හට ඔවුන් පැමිණි බව පවසනවා.

ඉන්පසු කලබල වන රුමා ඉක්මනින් කුණු එකතු කිරීමට යනවා.ගුල්සුන් එය නැවැත්වීමට හැදුවද විරාත් ඇය කිරීමට යන දේට කැමති බවත් ඔහුට උවමනා වන්නේ එය බවත් පවසා පිටව යනවා.ඉන්පසු ඇය විරාත්ගේ නිවසට පැමිණ සීනුව නාද කරනවා.විරාත් දොර විවෘත කරන විට රුමා සිටින අයුරු සියලු දෙනා දකිනවා.ඉන්පසු සියල්ලෝම පුදුම වනවා.විරාත්ගේ නිවසින් සියල්ලෝම පිටව යනවා.පසුදින මෙහෙමට්ගේ විවාහය සිදුවීමට නියමිතව තිබුණා.සෙහෙර් හා මෙහෙමට් එයට සුදානම් වෙමින් සිටියා.ඉන්පසු නිවසේ සියලු දෙනා ඔවුන්ගේ විවාහය සඳහා සහභාගි වුවා.මේ අතර හල්දුල් බැලීමට විරාත්ගේ පියා රොහලට යනවා.විවාහයෙන් අනතුරුව මෙහෙමට් හා නිවසේ සියලු දෙනා නිවසට යනවා.මෙහෙමට් සෙහෙර්ගේ නිවසේ නතර වනවා.රාත්‍රියේදි සෙහෙර්ගේ නිවසට පැමිණෙන ෆෙයියාස් ඔවුන්ගේ නිවස ගිනි තබනවා.ඉන්පසු එය දකින මෙහෙමට් ඉක්මනින් එතැනින් පිටව යාමට සුදානම් වනවා.රුමා හා නිවසේ අය නිවසට පැමිණෙන විට විරාත් හමුවීමට ආ ඔහුගේ පියා හට ඇය මුණ ගැසෙනවා.සියල්ලෝම ඉදිරියේ ඔහු ඇයට රුමා කියා කතා කරනවා.පුදුම වන සියලු දෙනාම ඔහු දෙස බලනවා.

ඔවුන්ව රුමා දන්නේ කෙසේදැයි රුමාගේ පියා විමසනවා.නිවසට රැගෙන යන රුමා හට තාත්තා පහර දෙනවා.තමා විරාත්ව දන්නේ කැම්පස් එකේ යහළුවෙකු බව පවසනවා.ඔහු බනින අයුරු විරාත්ගේ පියා අසා සිට එතැනින් පිටව යනවා.පහළට පැමිණෙන විරාත් හටද රුමා හට පහර දෙන බව ඇසෙනවා.ඔහු ඉක්මනින් නිවසට ගොස් තමාගේ නිවසට පැමි‍ණෙන ලෙස පවසනවා.ඉන්පසු රිසා ඔහුගේ නිවසට යනවා.නැවත ඔහු නිවසට පැමිණි පසු සේරා නැවත තමදරුවාට පහර නොදෙන බව පවසනවා.මෙහෙමට් හා සෙහෙර් ඒ වෙලේ නිවසට පැමිණෙනවා.පසුදින සියලු දෙනාම අවදි වී කෑම ගනිමින් සිටිනවා.රුමා සුදානම් වී කැම්පස් යාමට පිටත් වනවා.විරාත් පිටතට වී රුමා එන අයුරු බලා සිටිනවා.රුමාද ඔහුව දකිනවා.රුමා වෙත යන විරාත් ඇය සමඟ කතා කිරීමට හදනවා.ඉන්පසු රුමාගේ කට තුවාල වී ඇති අයුරු ඔහු දකිනවා.මෙසේ පහර දෙන්නේ කෙසේදැයි විරාත් ඇයගෙන් විමසනවා.රුමා කිසිවක් නොපවසා එතැනින් පිටව යනවා.කුරායි හට ඇමතුමක් ගන්නා විරාත් රුමාව කැම්පස් එකේ තනි නොකරන බව පවසනවා.නමුත් රුමා හට අවශ්‍ය වන්නේ තමා නොව විරාත් බව කුරායි පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *