සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.කෝපයෙන් සිටින විරාත් හට කුරායි සියලු දේ නැවත පහදා දීමට සුදානම් වනවා.නමුත් එයට අවනත නොවන විරාත් කුරායි හටද බැන එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර හල්දුල් හට සෙනාම් මැඩම් හා ලෙවෙට්ගේ ඡායා රූප ඇති cd තැටිය හන්ඩේ එවා තිබෙනවා.එය බලන හල්දුල් ඉතාම කලබල වනනවා.අළුතින් නිවසයෙ පදිංචියට පැමිණ ඇත්තේ විරාත් බව රුමාගේ අම්මා විරාත් පැමිණෙන විට දැනගන්නවා.අළුතින් ගත් නිවස සුද්ද කරමින් රුමා සිටිනවා.ඉන්පසු එතැනට විරාත් පැමිණෙනවා.සියලු දේ පැහැදිලි කිරීමට හැදුවද විරාත් එයට අකමැති වනවා.මේ අතර රුමාගේ අම්මා එතැනට පැමිණ දොරට තට්ටු කරනවා.ඉන්පසු රුමාව රැගෙන ඇය එතැනින් පිටව යනවා.නිවසට පැමිණෙන මෙහෙමට් තමා සෙහෙර් සමඟ විවාහ වන බව පවසනවා.මේ අතර රුමා හට කුණු එකතු කිරීමට යන ලෙස තාත්තා පවසනවා.ඉන්පසු ඇය විරාත්ගේ නිවසට ගොස් කුණු එකතු කරනවා.පසුදින මෙහෙමට් සමඟ පවුලේ සියලු දෙනා සෙහෙර් බැලීමට ඇගේ නිවසට යනවා.මේ අතර කුරායි හට ඇමතුමක් ගන්න රුමා ඇයව හමුවන ලෙස පවසනවා.රුමා හමුවීමට කුරායි පැමිණෙනවා.ඉන්පසු විරාත් සිටින තැන රුමා දන්නවාද කියා විමසනවා.තමා කිසිවක් නොදන්නා බව රුමා පවසනවා.එය අසා සිටින ගුල්සුම් විරාත් සිටින්නේ ඔවුන් සිටින අපාට්මන්ට් එකේම බව පවසනවා.

ඉන්පසු විරාත් හමුවීමට කුරායි පැමිණෙනවා.තමා හට තනිව සිටිමට උවමනා බවත් පවසා කුරායි හට එතැනින් පිට වීමට කිව්වද කුරායි එය නොකරනවා.මෙහෙමට් හා පිරිස සෙහෙර්ගේ නිවසේ සිටින විට ෆෙයියාස් පැමිණෙනවා.ඔහු ඔවුන්ගේ නෑදෑයෙක් වන බව සෙහෙර් පවසනවා.මේ අතර සෙහෙර්ගේ අතේ රුමා හට විරාත් දුන් මුද්ද තිබෙන බව රුමාගේ අම්මා දකිනවා.ඉන්පසු වහාම නැවත එය ගෙනැවිත් දෙන ලෙස රුමාගේ අම්මා මෙහෙමට් හට පවසනවා.රාත්‍රියේදි නිවසට එමින් සිටින මෙහෙමට් හා රිසා ඉදිරියට විරාත් පැමිණෙනවා.එහිදි වන බහින් බස් වීමකදි විරාත් මෙහෙමට් හට පහර දීමට යනවා.එතැනට පැමිණෙන රුමා එය දැක කෑ ගසනවා.ඉන්පසු විරාත් එය නවත්වා එතැනින් පිටව යනවා.පසුදින උදෑසන රුමා හා තාත්තා කතා කරමින් සිටිනවා .එතැනට පැමිණෙන විරාත් තමාගේ කාර් එක සොදන ලෙස ඔවුන් හට අණ කරනවා.ඉන්පසු එය ඔවුන්ගේ රාජකාරියක් නොවන බව රිසා පවසනවා.නමුත් එය කරන ලෙස විරාත් ඔවුන්ට පවසනවා.තමා එය කරනනම් කියා රුමා තාත්තා හට පවසනවා.සල්ලිද දීමට සුදානම් වන විරාත්ගෙ අත ඇති යතුර උදුරාගෙන රිසා එය තමා කරන ලෙස පවසා රුමාට එතැනින් පිටව යන ලෙස පවසනවා.සෙහෙර් හා නැන්දා රුමාගේ නිවසට පැමිණෙනවා ඒ අතර සෙහෙර්ගේ අත ඇති ඇත්තේ තමාගේ මුද්ද බව දැක මෙහෙමට් හට බැන වදිනවා.පසුදින ජාන්සු තමා සිටින්නේ නිවසේ තනිව බව පවසා තමා විරාත්ගෙ නිවසට පැමිණෙන බව පවසනවා.ඉන්පසු ජාන්සු විරාත්ගේ නිවසට යනවා.රාත්‍රියේදි ජාන්සු හා විරාත් මත්පැන් පානය කරමින් සිටිනවා.උදෑසන විරාත්ගේ නිවසට රුමා පැමිණෙනවා.කලබලයෙන් එන රුමා ජාන්සු හට බැන වදිනවා.කෝපයෙන් අවදි වන විරාත් රුමාව එළියට දමා දොරවසා දමනවා.

මේ අතර ජාන්සු විරාත් හට රාත්‍රි ආහාරයට ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස විරාත් හට පවසනවා.ඉන්පසු විරාත් රාත්‍රියේදි නිවසට පැමිණෙනවා.එතැනදි සෙනාම් තමා රුමා හට උදව් නොකර බවත් එය කිරීමට සිදු වූ බව ත් පවසනවා.ලෙවෙට් රුමා මුණ ගැසීමට පැමිණෙනවා.තමා නැවත නොයෙන ලෙස යන බවත් රුමා හට යනවා කීමට ආ බවත් පවසා එතැනින් පිටව යනවා.ලෙවෙට්ව දකින විරාත් පැමිණ රුමාට බැන ලෙවෙට් ගෙ පසු පසින් යනවා.ලෙවෙට්ගේ පසු පසින් බොට්ටුවට යන විරාත් ඔහු සමඟ රණ්ඩු වනවා.රුමාද එතැනට පැමිණෙනවා.රණ්ඩුව අවසානයේ ලෙවෙට් වතුරට වැටෙනවා.ඉන්පසු කලබල වන විරාත් නැවත වතුරට පැණ ලෙවෙට්ව බේරාගන්නවා.නිවසට පැමිණෙන සෙනාම් හට විරාත් හා ලෙවෙට් අතර උන රණ්ඩුව ගැන ජාන්සු බවසනවා.ඉන්පසු ඉක්මනින් සෙනාම් ලෙවෙට් බැලීමට යනවා.ඇය කාර් එකෙන් යන අයුරු දුටු හල්දුල් ද ඇය පසුපස යනවා.රෝහල එන සෙනාම් රුමාගෙන් විස්තර දැනගන්නවා එතැනට පැමිණෙන හල්දුල් ඇය රෝහලට ආවේ ඇයි දැයි විමසනවා.තමා දොස්තරවරයෙක් හමුවීමට ආ බව පවසා එතැනින් දෙදෙනාම පිටව යනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *