සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි නාට්‍යකි.මෙය මේ වන විටත් සියලු ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා අවසන්.තමා ගැන විස්තරය ලියා තැබු ලියුම සොයා රුමා විරාත්ගේ නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු විරාත් නැති අතරතුර ඇය ලියුම සොයමින් සිටිනවා.මේ අතර මෙහෙමට් හට තමාව ගෙදර අයට කියා විවාහ කරගන්නා ලෙස සෙහෙර් කරදර කරනවා.ඔවුන් දෙදෙනා ගෙදර නොමැති වු නිසා විරාත්ගේ මව හා මල්ලි එම නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු රුමා ලියු ලියුම විරාත්ගේ මව අතට ලැබෙනවා.ඇය එය කියවා බලනවා.මේ අතර පසුදින සෙහෙර් මෙහෙමට්ගේ අම්මා බැලීමට පැමිණෙනවා.ඇයට තමා අකමැති බව සේරා සෙහෙර් හට පැන්වනවා . සෙහෙර්ගේ අත ගිවිසගැනීමේ මුද්දක් ඇති බව සේරා දැක ඇයට සුබ පතනවා.රුමා හා යහළුවන් ලෙවෙට්ගේ බොට්ටුව නැරඹීමට පැමිණෙනවා.මේ අතර හන්ඩේ පැමිණ ලෙවෙට් හා රුමාගේ විස්තර දැනගැනීමට සුදානම් වනවා.නමුත් රුමා එය දැක ඔහු අසලට පැමිණෙනවා. හන්ඩේ හට කිසිවක් දැනගැනීමට නොහැකි වනවා.ඔවුන් ගිය පසු එතැනට සෙනාම් මැඩම් පැමිණෙනවා.

ඔවුන් දකින ඇය සැඟවී බලා සිට එතැනට පැමිණෙනවා.කාර් එකේ යතුර අමතක වී විරාත් නැවතත් බෝට්ටුවට පැමිණෙනවා.සෙනාම් හා ලෙවෙට් වැළඳගනිමින් සිටින අයුරු විරාත් දකිනවා.ඉන්පසු විරාත් එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර විරාත්ගේ මව රුමාගේ නිවසට පැමිණ සිටිනවා.කෝප වන ඇය රුමා හට බැන වැදි එතැනින් පිටව යනවා.ඉන්පසු එතැනින් පැමිණෙන විට විරාත් එළියේ සිටින බව ඇය දකිනවා.එතැනට පැමිණෙන සෙලිම්ව ඇය රුමාගේ මව ලෙස හඳුන්වා දෙනවා.පසුදින රුමා විරාත්ගේ අම්මා මුණ ගැසීමට යනවා.තමා සංචාරය ගොස් පැමිණෙන විට විරාත් හට ඇත්ත පවසා තිබිය යුතු බව ඇය රුමා හට පවසා එතැනින් පිටව යනවා.තමා සෙනාම් හා ලෙවෙට් එකට සිටි බව දුටු බව කුරායි හට පවසනවා.කෙසේ හෝ මෙය රුමා හට පැවසිය යුතු බව විරාත් කුරායි හට පවසනවා.පසුදින ලෙවෙට්ගේ බොට්ටුවට යන විරාත් ලෙවෙට් හට බැන වැදි එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර උනාල් හා හල්දුල් අළුතින් පටන් ගත් ව්‍යාපාරයක ගණුදෙනුකරුවන් වනවා.මේ අතර විරාත්ගේ උපන්දින උත්සවයට ජාන්සුටද පැමිණෙන ලෙස උනාල් ඇයට පවසනවා.ලාරාවෙත යන ඇයට හොඳ ඇඳුමක් තොරා ගැනීමට යනවා.රාත්‍රියේදි රුමා විරාත්ගේ උපන්දින සාදයට පැමිණෙනවා.මේ අතර ජාන්සුද පැමිණෙනවා.විරාත් හා රුමා එකට සිටින අයුරු ජාන්සු දකිනවා.රුමාහට විරාත් දුන් මුද්ද මෙහෙමට් සෙහෙර් හට ගෙනැවිත් දානවා.විරාත් හමුවීමට හල්දුල් සමඟ ජාන්සු පැමිණෙනවා.

ඉන්පසු ජාන්සු තමාව නිවසට ගොස් දමන ලෙස ජාන්සු විරාත් හට පවසනවා.ඉන්පසු තමා සමඟ නිවසට පැමිණෙන ලෙස කියන ජාන්සු විරාත්ව ද කැටුවට නිවසට යනවා.ඔවුන් දෙදෙනා නිවසේ සිටින විට ජාන්සු රුමාහට අමතා කුණු ගෙන ඒමට කතා කරනවා.රුමා කුණු ගැනීමට නිවසට පැමිණිවිට විරාත් එය දකිනවා.කෝපයෙන් විරාත් එතැනින් පිටව යනවා.රුමා ඔහු පසුපස ගියත් විරාත් නොනැවති එතැනින් පිටව යනවා.සිදු වූ දේ රුමා අම්මා සමඟ පවසනවා.විස්තර දැනගන්නා කුරායි රුමාගේ නිවසට පැමිණෙනවා.මේ අතර රුමා සිටින නිවාස සංකීර්ණයේම විරාත් තමා හට නිවසක් ගන්නවා.විරාත් හමුවීමට නැවතත් රුමා කුරායිගේ නිවසට යනවා.රුමා දකින විරාත් රුමා හට බැන ඇය කල දේ කිසි දින අමතක නොකරන බව පවසා ඇයව එතැනින් පන්නා ගන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *