සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.බෝට්ටුව සුද්ද කරමින් සිටි සේරාගේ කකුල අමාරු නිසා රුමා බෝට්ටුවේ වැඩ කිරීමට තමා යන බව පවසා සනාම් මැඩම්ගේ නිවසට යනවා.ඉන්පසු සනාම් හමුවන රුමා තමාට බෝට්ටුවට යාමට උවමාන බව පවසනවා.මේ අතර රුමා හට විරාත් ඇමතුමක් ගන්නවා.නමුත් රුමා එය ගන්නේ නැති නිසා ඔහු ඉක්මනින් රුමාගේ නිවසට අසලට පැමිණෙනවා.ඔහු එතැනට පැමිණෙන අවස්ථාවේ රුමා හා සනම් කාර් එකේ නැග එතැනින් යන අයුරු ඔහු දකිනවා.ඉන්පසු ඉක්මනින් විරාත්ද ඔවුන් පසු පස යනවා.සනාම් හා රුමා බෝට්ටු නවත්වන තැනට පැමිණෙනවා.විරාත්ද ඔවුන් පසුපසින්ම එතැනට පැමිණෙනවා.රුමා හා සනම් ලෙවෙට්ගේ බොට්ටුවට යනවා.රුමා සේරාගේ දුව බවත් සේරා අතින් සිදුවීමට ඇති දේ රුමා කිරීමට ආ බවත් පවසා සෙනාම් ලෙවෙට් හට ඇයව හදුන්වා දෙනවා.මේ අතර රුමා පසුපස ආ විරාත් හට රුමාව මඟහැරෙනවා.රුමා තමන්ගේ වැඩ කරමින් සිටිනවා.විරාත් පැමිණ එතැන නවත්වා ඇති බෝට්ටු සියල්ලන්ගේම රුමාව සොයමින් ඇයට ඇමතුම් ගන්නවා.

එතැනට පැමිණ ඇති විරාත්ව රුමාගේ අම්මා දකිනවා.කලබල වන අම්මා ඉක්මනින් බෝට්ටුවට පැමිණ රුමා වෙත ගොස් විරාත් ඇවිත් ඇති බවත් ඉක්මනින් දුරකථනයට කතා කර ඔහුව යවන ලෙස පවසනවා.දුරකථනය ගන්නා රුමාගෙන් විරාත් කොයි බෝට්ටුවේද ඉන්නේ කියා විමසනවා.ඔවුන් දැන් එතැනින් එළියට ආ බවත් ඔවුන් සිටින්නේ එළියේ බවත් විරාත් හට රුමා පවසා ඔහුව එතැනින් පිටත් කර යවනවා.සේරා හා රුමා වාඩි වී සිටින අයුරු දකින සනම් පුදුම වී ඔවුන් වැඩ ඉවරද කියා විමසා එතැනින් පිටත්ව යනවා.මේ අතර මෙහෙමට් නිවසට පැමිණෙනවා.තාත්තා බිම වැටි සිටින අයුරු මෙහෙමට් දකිනවා.ඉක්මනින් ඔහු රෝහලට රැගෙන ගොස් රුමාට ඇමතුමක් දි එතැනට එන ලෙස පවසනවා.ඉන්පසු සියලු දෙනාම ප්‍රතිකාර ලබා නිවසට පැමිණෙනවා.ඒ එන අතුරතුර රිසා හට සිදු වුදේ රුමා හා මෙහෙමට් ඇසුවද ඔහු කිසිවක් නොපවසනවා.තමා නිවසට පැමිණෙන විටත් තාත්තාගේ අතේ දුරකථනය තිබු බව මෙහෙමට් රුමාට පවසනවා.මේ අතර ලෙවෙට් සමඟ සෙනාම් බොට්ටු සවාරියක් යනවා.හල්දුල්ද වෙනදාටත් කලින් නිවසටපැමිණෙනවා.සනාම්ව ඔහු සොයන විට ඇය නිවසේ නොමැති බව ජාන්සුපවසනවා.රාත්‍රියේදි රිසා එක්වරම අසනිප වු හේතුව සේරා රිසාගෙන් විමසුවද ඔහු ඇයට කිසිවක් පවසන්නේ නෑ.මේ අතර රුමා හා මෙහෙමට් තාත්තා හට සිදු වුදේකතා කරනවා.රුමා රිසාගේ දුරකථනයට ආ ඇමතුම් සොයා බලනවා.

එහිදි එයට ආ එක් අංකයකට රුමා කතා කරනවා.කලබල වන රුමා දුරකථනය තබා එතැනින් පිටව යනවා.පසුදින රාත්‍රියේදි විරාත් අම්මාගේ නිවසෙ රාත්‍රි කෑමට යනවා.එහිදි විරාත්ගේ අම්මාගේ දෙවන විවාහයේ පුද්ගලයා විරාත් හට ජාන් සමඟ සෙල්ලම් කිරීමට ඉඩනොදෙනවා.කෝප වන විරාත් එතැනින් පිටව යනවා.විරාත්ගේ අම්මා ගොස් ඔහු නැවැත්වීමට හැදුවද ඔහුට එය කිරීමට සිදුවන්නේ නෑ.රාත්‍රියේ බෝට්ටු සවාරිය ගොස් පැමිණෙන සෙනාම් හට හල්දුල් ඇමතුම් අරන් ඇති බව දකිනවා.නමුත් ඇය නැවත ඔහුට කතා නොකරනවා.නිවසට පැමිණෙන සෙනාම් හල්දුල් ඉක්මනින් නිවසට ඇවිත් ඇති බව දකිනවා.තමා යහළුවෙක් සමඟ බෝට්ටුවක හිටි බව සෙනාම් හල්දුල් හට පවසනවා.පසුදින උදෑසන සේරා හට තමා හට කතා කලේ කුනාල් ගේ පිරිස බවත් ණය මුදල් ඔහු ගෙවන ලෙස කියු බවත් පවසනවා.රුමා හට කතා කර විරාත් පාර්ක් එකට එන ලෙස පවසනවා.ඉන්පසු ඇයව කතුරු ඔංචිල්ලාවට නග්ගාගන්නා විරාත් එය ක්‍රියාත්මක කර රුමාව උඩට ගෙන යනවා.එතැනදි සිදුව ඇති දේ රුමාගෙන් විරාත් විමසනවා.තමාට විරාත් උවමනා බවත් විරාත් හට තමා ආදරය බවත් රුමා පවසා ඔහුව වැළඳගන්නවා.කැම්පස් එකේදි කුරායි සමඟ හන්ඩේ කතා කිරීමට හැදුවද කුරායි එය ප්‍රතික්ෂේප කර එතැනින් යනවා.තාත්තා සමඟ සිදු වුදේ සේරා රුමා හට පවසනවා.තාත්තා හට කතා කලේ උනාල්ගේ පිරිසබව දන්නා බව රුමා පවසනවා.එය අසා සිටින මෙහෙමට් තාත්තා ලෙඩ වීමට හේතුව උනාල්ද කියා විමසනවා.

පසුදින විරත් හා රුමා විරාත්ගේ හෝටලේ මැනේජර් හමුවට ගොස් ඔවුගේ ව්‍යාපෘතිය පෙන්වමින් සිටිනවා.එතැනට පැමිණෙන අයෙක් මෙහෙමට් ඇති බවපවසනවා.කලබල වන රුමා විරාත් හට එතැනටනොයන ලෙස පවසනවා.මෙහෙමට් සමඟ විරාත් කතා කරමින් සිටිනවා.කෝප වන මෙහෙමට් විරාත් හට පහර දෙනවා.ඉන්පසු විරාත් හට තුවාල වනවා.තමා විරාත් හට ගැසු බව මෙහෙමට් පැමිණ නිවසේ පවසනවා.එතැනට පැමිණෙන රුමාටද මෙහෙමට් විවිධ දෙ පවසනවා.ඔවුන්ගේ රණ්ඩුව අසා සිටි සේරා මෙහෙමට් හට කාර් එක හොරකම් කිරීමට රුමා නොකියු බව පවසා බැන වදිනවා.ඉන්පසු මෙහෙමට් සෙහෙර් සොයා ඇයගේ නිවසට යනවා.මේ අතර සෙහෙර් හා නැන්දා ෆෙයියාස් හට රාත්‍රි කෑම සුදානම් කරමින්සිටිනවා.ඉක්මිනින් මෙහෙමට් පිටත් කර යවන ලෙස සෙහෙර්ගේ නැන්දා පවසනවා.සෙහෙර් හා මෙහෙමට් පාරේ කතා කරමින් සිටින අයුරු ෆෙරියාස් දකිනවා.මෙහෙමට් සමග ඉක්මනින් කතා කර ඔහුව සෙහෙර් පිටත් කර යවනවා.කෝපයෙන් ෆෙරියාස් සෙහෙර් හමුවීමට පැමිණෙනවා.පසුදින රුමා කැම්පස් යාමට අම්මා සමඟ පාරට පැමිණෙනවා.තමා බස් රථ එකේ නොයන බවත් පවසනවා.විරාත් ඇයව එක්කන් යාමට පැමිණෙන බව සේරා හටතේරුම් යනවා.ටික දුරක් සේරා ගොස් රුමා දෙස බලනවා.ඉතාම ආදරයෙන් විරාත් රුමාව වැළදගන්නවා.ඒ දෙස සේරා ඉතාම සතුටින් බලා සිටිනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *